Nová cyklotrasa u Mochtína svedla cyklisty ze zatížené silnice první třídy

Slavnostní otevření nové cyklostezky v Mochtíně. Foto: KÚPK

Cyklisté mohou od dneška využívat nový úsek cyklotrasy č. 305 o celkové délce 832 metrů, která vede poblíž obce Mochtín na Klatovsku. Dílčí úsek cyklotrasy vznikl mezi obcí Mochtín u bývalého mlýna k silnici vedoucí do obce Újezdec. Vybudováním této novostavby se podařilo svést cyklodopravu ze zatížené komunikace I. třídy číslo I/22 na úsek s vyloučeným provozem motorových vozidel.

„Dále cyklotrasa pokračuje po již vybudované lesní cestě s omezeným provozem motorových vozidel a napojí se na nadregionální cyklotrasu číslo 38, po které je možné jet na kole až do Klatov,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN), který se slavnostního otevření cyklotrasy zúčastnil.

Nová cyklostezka u Mochtína. Foto: KÚPK

Původní rozpočet díla byl 7,2 milionu korun. Využitím recyklátu, který se podařilo získat při opravě Plánické ulice v Klatovech se ušetřilo 1,89 milionu korun. Celkový náklad na vybudování cyklostezky činil 5,3 milionu korun. Plzeňský kraj na vybudování poskytl dotaci ve výši 4,7 milionu korun.