Noc kostelů otevře v pátek v Plzni a okolí 141 svatostánků

foto: plzen.cz

Už zítra zahájí v Plzni tradiční Noc kostelů biskup František Radkovský spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Václavem Šlajsem a primátorem města Plzně. Stane se tak v 19 hodin v katedrále sv. Bartoloměje. Společně s katedrálou začnou speciální programy v dalších kostelích v Plzni a v celém kraji.

Pro letošní ročník Noci kostelů bylo zvoleno motto z knihy Genesis, z popisu stvoření světa: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ Stejně jako v minulých letech budou pro návštěvníky letošní Noci kostelů připraveny zajímavé a atraktivní programy: koncerty, hudební a taneční vystoupení, komentované prohlídky, výstavy, programy pro děti, a řadu dalších zajímavostí, ve kterých nebude chybět otevření obvykle nepřístupných prostor. V některých místech programy začnou již v odpoledních hodinách. Například v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni již odpoledne bude možnost prozkoumat velice zajímavou půdu kostela, která nese ještě středověké prvky a prostor klenotnice nad sakristií. Odpoledne také budou začínat programy pro rodiny – hry a tvůrčí dílny.

Po loňském úspěchu bude pro děti připraveno nové PEXESO, na kterém se bude prezentovat 32 kostelů. Ti, kteří rádi hledají poklady, se budou moci vydat a cestu s Mapou Poutníka Plzní k 15-ti kostelům, s cílem najít a otevřít Poutnické schránky s jejich pokladem.  Všude tam, kde se akce bude konat, chystají organizátoři řadu a zajímavých programů, překvapení a novinek. Vytrvalci „Noci kostelů,“ kteří navštíví během akce víc jak 10 kostelů, mohou získat Certifikát poutníka. Nejen ti, kteří budou hledat poklady POUTNICKÝCH SCHRÁNEK, ale i ostatní návštěvníci si budou moci odnést památku na Noc kostelů v podobě unikátní pohlednice. Na třech místech diecéze: Manětínsko, Rokycansko a Ašsko – novinka: KONVOJ – autobus, který jezdí od kostela ke kostelu a vždy na místě zastávky je připraven program – jedná se o propojení a navštívení kostelů, které nejsou běžně otevřeny.

ZAJÍMAVÉ PROGRAMY V PLZNI

– v katedrále sv. Bartoloměje: koncert na harfu s doprovodem hoboje, skladby Beatles a jiné slavné melodie ve varhanním provedení, komentované prohlídky – Tajemství katedrály nebo Noční výšlap na věž

– T(Y)CHO – hra se světlem a tmou, tichem a hudbou, čajovna v sakristii v kostele Nanebevzetí Panny Marie

– poprvé zpřístupněna kaple bl. Hroznaty na biskupství a přednášky Mons. Františka Radkovského a Kateřiny Lachmanové

– meditace v nočním kostele u svíček a koncert pěveckého sboru Nová česká píseň v kostele sv. Jana Nepomuckého

– v kostele sv. Jiří komentovaná výstava liturgických předmětů, prohlídky věže a výstavy

– komentovaná prohlídka hřbitova u kostela Všech svatých

– ochutnávka mešního vína v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích

– zahrada v záři světel i stínů v kapli bl. Maxmiliána Kolbeho v Meditační zahradě – Památníku obětem zla

– vystoupení dětského sboru Lahoda, nejen kulinářská ochutnávka s hosty z Texasu, kavárna v kostele v sboru Maranatha

– divadlo Jitule a Dadule v Západní sboru, Němejcova ulice

– koncert klarinetů ve Sboru Kristova kříže, Mikulášská třída

– do podzemí zve kostelík U Ježíška, kde zazní také hudba na akordeon, mandolínu a gospel, nebude chybět ani Ježíškova čajovna

Kompletní program najdete zde.

[quote_box_center]Pozdrav biskupa Františka Radkovského:

Milí poutníci Nocí kostelů, vítejte v kostelích, kaplích a modlitebnách, které jste se rozhodli navštívit! Je to zajímavé a povzbudivé putování tradiční křesťanskou kulturou naší země a evropského kontinentu vůbec. Už téměř dvanáct století obohacuje tato kultura naši zem a její obyvatele. Postupně se stala jejich životním stylem, formovala je a povznášela duchovně i kulturně, jak se o tom můžeme ještě dnes přesvědčit právě při návštěvě těchto památek.

Je dobře, že se je snažíte poznat a porozumět jejich “slovníku,” který je obsažen v architektuře, sochách, obrazech, oltářích, kazatelnách, křtitelnicích, varhanách, ale i v hudbě a liturgii, které tyto prostory naplňují. Jsou vyjádřením starobylých biblických textů a dvoutisícileté historie křesťanství. Proniknout do nich povznáší a obohacuje lidi věřící i nevěřící a pomáhá všem, aby nezůstali cizinci v tradiční kultuře své vlasti.

Biskup František Radkovský s týmem spolupracovníků[/quote_box_center]