Nezmrznou. Plzeňská radnice dá peníze charitě, která pomůže bezdomovcům v zimě

Dotaci ve výši 50 tisíc korun pro Městskou charitu Plzeň na zajištění pomoci a služeb lidem bez domova v nadcházejících zimních měsících odsouhlasili radní města Plzně, schválit ji musí ještě zastupitelé. Záměr pod názvem „Nezmrznou“ byl iniciován magistrátním Odborem sociálních služeb už v roce 2011 pro první akční plán řešení bezdomovectví na území města Plzně. Pravidelně tak od roku 2012 putuje z města charitnímu Domovu sv. Františka 50 tisíc korun, které pomáhají řešit nedostatečnou kapacitu ve dnech, kdy teploty padají hluboko pod bod mrazu.

„Primárním účelem poskytnuté dotace je zajištění ubytování pro zájemce o nocleh v zimních měsících, kteří z důvodu nedostatku míst v Domově sv. Františka nemohli být k noclehu přijati. Smyslem poskytnutí dotace je zamezit vážným újmám na zdraví osob bez domova,“ uvedla Eva Herinková, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a sociálních věcí.

V případě převisu poptávky lidí bez domova po noclehu je zajištěna na dobu nezbytně nutnou komerční ubytovna. Kapacita Domova sv. Františka činí 46 osob, v zimních měsících je možnost navýšení až na 56 míst, dalších 24 osob pak Domov přijme na tzv. „teplou židli“. Pokud z důvodu mírné zimy není dotace čerpána, využije ji následně – dle smluvního ujednání s Městem – Domov sv. Františka pro nákup materiálu, jako jsou skříňky na osobní věci, zámky, testy na drogy a podobně.

Domov sv. Františka je jediné plzeňské zařízení, které funguje jako nízkoprahové denní centrum, azylový dům a noclehárna pro osoby bez přístřeší. Projekt pod názvem „Nezmrznou“, který zajišťuje ubytování lidem na ulici v období silných mrazů v momentě, kdy je překročena kapacita Domova sv. Františka, je jedním z opatření řešení bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče na území města Plzně, kterému se dlouhodobě věnuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.