Netradiční Velikonoce na zámku Červené Poříčí

zámek Červené Poříčí

Zámek v Červeném Poříčí na jižním Plzeňsku bude během Velikonoc otevřen od 30. března do 2. dubna. V následujících dnech bude až do května přístupný pouze o víkendech.  V červenci a srpnu nabídne mimořádný okruh Zámecká kaple a rozšířené prohlídky, které povede kastelán Marcel Čermák. Nevšední atmosféru zažijí návštěvníci během speciálních Prohlídek při svitu lamp 25. srpna.

„Večerní prohlídky bychom chtěli zpestřit speciálním osvětlením, kdy budou prostory nasvíceny barevným led osvětlením s malou vizuální instalací,“ upřesňuje kastelán Marcel Čermák. V plánu je i malá výstava ve spolupráci s restaurátorem Jaroslavem Šindelářem, která návštěvníky seznámí s postupem restaurování barokních soch ze vstupního portálu zámku. „K vidění budou originály dvou putti, jejich přesné sádrové kopie, které sloužily k vyhotovení sekaných kopií, a 3D tisky sochy lva a bohyně Minervy,“ doplňuje Marcel Čermák.

Na svou velkou investici, která by přinesla celkovou stavební a restaurátorskou obnovu zámeckých interiérů, Červené Poříčí teprve čeká. V letošním roce bude pokračovat restaurování sochařské výzdoby portálu vstupní brány zámku. V únoru bylo ukončeno restaurování čtyř kusů plastik z roku 1766, které zdobily vstupní portál zámku. Sochy lva a bohyně Minervy byly navíc doplněné o zlacené atributy. Originály dvou soch putti, které se dochovaly pouze v torzálním stavu, nahradí sekané kopie z pískovce. Všechny sochy budou vráceny na své místo po ukončení stavební obnovy fasád předzámčí v roce 2020.

V plánu je i obnova zahradního glorietu, která si vyžádá 800 tis. Kč. Právě zámecká zahrada se díky květinovým záhonům a výsadbě stále častěji stává místem pro konání svatebních obřadů. Zámek se dočká i vybudování nové peletové kotelny za 2,5 mil. Kč, která pokryje do budoucna všechny potřeby na vytápění v areálu.