Nepomuk pečuje o svůj historický fond

Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého

Historické kulturní dědictví je bohatstvím města Nepomuk, jeho rozvojovým potenciálem. Městská samospráva se proto logicky snaží o tuto hodnotu pečovat. V loňském roce se  uskutečnilo mnoho akcí na obnovu památek, respektive historického stavebního fondu. Největší dopad na vzhled historických staveb měly ale bezesporu dva dotační programy, které administruje referát památkové péče zdejšího městského úřadu.

„Starší z obou dotačních programů je financován přímo z prostředků Ministerstva kultury a slouží pro podporu obnovy nemovitých kulturních památek na území ORP Nepomuk. Alokace finančních prostředků v tomto programu činila 555.000 korun. Podpořeno bylo devět záměrů obnovy v celkové výši téměř 1,5 mil. Kč. Přímo v Nepomuku se dočkaly podpory hned čtyři projekty. U chalupy č. p. 30 v Zeleném dole došlo na dílčí opravu stodoly, konkrétně vrat a části krovu. Zbývající tři akce se uskutečnily na hodnotném Přesanickém náměstí,“ uvedl Pavel Kroupa, místostarosta města Nepomuk.

Pokračovala zde rekonstrukce vnějších omítek na kostele sv. Jakuba. Dům s pozoruhodným asymetrickým štítem č. p. 3 vedle arciděkanství získal novou zelenou fasádu, jejíž nezvyklá barevnost byla zvolena na základě restaurátorských průzkumů. Stará nepomucká škola  z roku 1699, ležící hned přes ulici, získala příspěvek na opravu konstrukce střechy.

Druhý dotační program byl loni vypsán teprve podruhé. Přesto lze říci, že se osvědčil. Byl totiž určen nikoliv pro objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek, ale pro „obyčejné“ domy ležící na území historického jádra města. Prostředky v tomto programu pocházejí přímo z městského rozpočtu. Přestože alokovaná částka není nikterak závratná, šlo o 250 tisíc korun, bylo podpořeno celkem pět záměrů obnovy s celkovým rozpočtem přes 800 tisíc korun.

„V letošním roce by měly oba dotační programy pokračovat. Žádosti o dotaci bude možné podávat zřejmě do března. Právě teď je tedy nejvhodnější čas, aby majitelé objektů, které leží v historickém jádru města, případně vlastníci památek, kteří chtějí provádět opravy a rekonstrukce svých nemovitostí, zašli zkonzultovat svůj záměr na referát památkové péče městského úřadu. Rádi a bezplatně vám pomůžeme připravit projekt obnovy tak, aby měl šanci získat podporu z dotačního programu,“ dodal místostarosta Kroupa.