Nemocnice získají na moderní přístroje 1,48 miliardy

Pracoviště FN Plzeň

Kvalita života pacientů se významně zlepší. A to díky novým moderním přístrojům na specializovaných pracovištích, jež budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro vysoce specializovanou zdravotní péči v onkogynekologii a vysoce specializovanou intenzivní péči v perinatologii budou zmodernizovány potřebné přístroje za téměř 1,48 mld. Kč.

„Finance se rozdělí mezi 27 projektů nemocnic v Praze, Plzni, Ostravě, Hradci Králové a dalších městech. Cílovými skupinami jsou v případě onkologické péče ženy převážně ve věku nad 50 let, které jsou i bez zdravotních komplikací nejohroženější skupinou na trhu práce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V případě perinatologické péče jsou cílovou skupinou kromě předčasně narozených dětí také jejich matky a rodiny, neboť péče o nezralého novorozence zhoršuje sociální a ekonomickou situaci celé rodiny a má výrazné dopady především na sociálně slabé skupiny. Právě plzeňská FN získá na obnovu a modernizaci přístrojového vybavení perinatologického centra téměř 60 milionů korun, dalších více než 50 milionů na obnovu a modernizaci přístrojového vybavení onkogynekologického centra.

Nákup nových přístrojů a modernizace zdravotnických prostředků z 5. výzvy IROP pro centra vysoce specializované péče povede k zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče v České republice. Budou modernizovány například oblasti diagnostických a vyšetřovacích metod, monitorace životních funkcí rodiček, novorozenců a dalších medicínských oborů včetně prevence, diagnostiky a léčby maligních (zhoubných) a přednádorových stavů ženských pohlavních orgánů.