Nemocnice Plzeňského kraje uzavřely na dalších pět let smlouvy s VZP

Klatovská nemocnice

I v dalších pěti letech zůstane obyvatelům Plzeňského kraje zachována dostupnost nemocniční zdravotní péče v takovém rozsahu, jako dosud. Nemocnice Plzeňského kraje totiž v těchto dnech uzavřely rámcové smlouvy o poskytování péče ve stávající struktuře s nejvýznamnější českou zdravotní pojišťovnou. Smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR platí minimálně do roku 2023.

„Uzavření rámcových smluv s největší zdravotní pojišťovnou v zemi je pozitivním signálem, že všechny krajské nemocnice mají své místo na mapě, že se s nimi počítá ve struktuře poskytovatelů lůžkové péče i do budoucna a že je třeba je dále rozvíjet,“ říká Marek Kýhos, předseda představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, která šest krajských zařízení s celkem 1019 zdravotními lůžky a 1768 zaměstnanci řídí.

Rámcové smlouvy jsou základními smluvními dokumenty mezi nemocnicemi jakožto poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, které takto objednávají péči pro své klienty. Nemocnice se v ní zavazují poskytovat odbornou ambulantní i hospitalizační péči pojištěncům a pojišťovny se zavazují tuto péči za své pojištěnce hradit.

Do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s rehabilitací v Horažďovicích a v Plané. Všechny krajské nemocnice budou i nadále poskytovat péči také pojištěncům všech zbývajících zdravotních pojišťoven.