Nemocnice navyšují mzdy ve směnném provozu

Zdravotní sestry a další nelékařský zdravotnický personál pracující v nemocnicích Plzeňského kraje ve směnném provozu si od červencové výplaty přilepší každý měsíc o 2000 korun. Okamžité navýšení mezd od poloviny roku schválilo vedení nemocnic i přesto, že peníze ze speciálního dotačního programu zatím ministerstvo zdravotnictví neposkytlo. Než se tak stane, budou krajské nemocnice vyplácet prostředky z vlastních zdrojů. Úprava mezd se v nich týká víc než pěti stovek zaměstnanců. Letošní náklady se tak blíží částce 7,7 milionu korun.

„Předpokládáme, že dotace bude ministerstvem zdravotnictví vyplacena během podzimu. Personál ovšem logicky očekává navýšení mezd už od poloviny roku, jak resort přislíbil. Proto jsme prostředky zajistili v našich rozpočtech a pracovníci je obdrží formou příplatku už nyní,“ popisuje předseda představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje Marek Kýhos s tím, že od příštího roku by měly být peníze na příplatky za práci ve směnném provozu zahrnuty už v úhradové vyhlášce.

Příplatek dva tisíce korun se podle metodiky ministerstva zdravotnictví vztahuje konkrétně na všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologické asistenty a další nelékařské zdravotnické profese, které pracují bez odborného dohledu, a to ve směnném režimu. Od září k nim přibudou i profese, které dosud pracují pod tzv. odborným dohledem, například zdravotní asistenti.

„Plně si uvědomujeme náročnost všech těchto profesí a směnného režimu. Příplatek proto vnímáme jako nutnost, pokud chceme zdravotníky v nemocnicích udržet a zatraktivňovat práci ve zdravotnictví pro absolventy škol,“ uvedla radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Milena Stárková.