Nejvyšší pokuta v kraji padla za tzv. předúčtenky

Společná kontrolní akce EET na tržnici Folmava

Za rok fungování EET od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2017 bylo v Plzeňském kraji provedeno 4.825 kontrol dodržování povinností zákona o evidenci tržeb, z toho 4.214 kontrol uskutečnila Finanční správa a 611 kontrol Celní správa. Ve stejném termínu bylo vydáno 10.140 autentizačních údajů pro přístup ke správě účtu EET.  Kontroloři Finanční i Celní správy našli pochybení ve zhruba 18 % případů. V Plzeňském kraji však nemuseli  přistoupit ani v jednom případě k uzavření provozovny z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb.

ilustrační foto / plzen.cz

Kontroly probíhají formou kontrolních nákupů, mezi nejčastější pochybení se řadí nevydání účtenky a nezaevidování tržby. Naopak pochybení o nevyvěšení informačního oznámení o evidování tržeb a používaném režimu, které bylo často zjišťováno po náběhu obou fází evidence tržeb, se v současné době již téměř nevyskytují.

Nejvyšší pokuta v Plzeňském kraji byla udělena Finančním úřadem pro Plzeňský kraj ve výši 150.000,- Kč. Jednalo se o závažné porušení zákona o evidenci tržeb, když kontrolou bylo zjištěno, že podnikatel i při opakované kontrole vydával tzv. předúčtenky. Předúčtenka je forma předběžné účtenky bez patřičných náležitostí podle zákona o evidenci tržeb, zejména pak bez povinných kódů FIK a BKP (resp. PKP a BKP) a podnikatel pak pouze na vyžádání zákazníka vystaví účtenku splňující zákonem stanovené náležitosti.