Nejvíc se zatím diskutovalo o rozpočtu

Volba 15 přísedících Krajského soudu a volby výborů odstartovala jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, které začalo dnes v 9 hodin v jednacím sále Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni.  Největší diskuse se zcela pochopitelně odehrávala kolem rozpočtu, který je sice schodkový, ale podle vedení kraje nebylo třeba uvažovat o úvěru, protože v rezervním fondu   je dostatek peněz. Jsou to zejména finance z EU. Plánované příjmy rozpočtu na rok 2017 dosahují téměř 5 miliard korun, výdaje jsou však přibližně o 450 milionů vyšší.

Debatu kolem tohoto bodu  odstartoval zastupitel Jiří Pospíšil,  kterému se nelíbila snaha nevěnovat tomuto bodu v diskusi patřičnou pozornost.  Jeho konkrétní dotaz směřoval na oblast darů a dotací, které představují cca 10% celého rozpočtu. Jak se k tomu vyjádřila náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová, bude se kraj snažit vnést systém právě do této části rozpočtu.

K rozpočtu se vyjádřil také Vladislav Vilímec, jemuž se jeví jako dobře strukturovaný. Dotkl se mimo jiné výdajů na záchrannou službu. Její financování totiž tvoří ½ rozpočtu výdajů na zdravotnictví v PK, což považuje za dostatečné.  Na druhé straně však doufá, že se podaří „ukočírovat“  individuální projekty.

S názory zastupitele Vilímce však nesouhlasil Miloslav Zeman,  podle něhož není rozpočet tak strukturovaný, jak si Vilímec myslí. Byl to prý totiž právě on, kdo stejný rozpočet vloni kritizoval, zatímco dnes ho chválí. Zeman následně prohlásil, že letos rozpočet podpoří, ale pokud by měl vypadat obdobně i v budoucnu, určitě mu svůj hlas nedá. Stejný názor měla i zastupitelka Jana Levová.

Rozpočet byl nakonec  schválen těsně před půl dvanáctou počtem hlasů 33 z 39 přítomných, zdrželo se šest zastupitelů. Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje nadále trvá.