Nejmladším oddělením Mulačovy nemocnice v Plzni je Následná intenzivní péče

Následná intenzivní péče v Mulačově nemocnici.

Oddělení Následné intenzivní péče zajišťuje dlouhodobou intenzivní péči o základní životní funkce u pacientů, kde již došlo ke stabilizaci stavu po kritické fázi akutního onemocnění nebo vážném úrazu, ale ještě se neobnovila plná funkčnost některých základních životních funkcí, převážně dýchání. Po obnově činnosti, předtím postižených základních životních funkcí, je pacient k doléčení či k další péči překládán buď na specializovaná pracoviště, např. na kardiologii, plicní kliniku atd. nebo na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče nebo na lůžko ošetřovatelské péče či propouštěn do domácího prostředí.

Oddělení Následné intenzivní péče v Mulačově nemocnici disponuje v současné době deseti lůžky, z toho je osm lůžek s možností dlouhodobé plicní ventilace.

„Od května 2016, kdy bylo toto oddělení uvedeno do provozu, do prosince roku 2018 prošlo oddělením celkem 60 pacientů se stavy po srdeční zástavě s resuscitací, těžkých srdečních onemocněních, těžkých rozsáhlých zápalů plic, po významných rozvratech vnitřního prostředí, např. komplikace při onemocnění cukrovkou, po těžkých úrazech, včetně poranění hlavy a páteře,“ řekla MUDr. Magdalena Rogozov, vedoucí lékařka oddělení NIP.

Průměrný věk pacientů Oddělení Následné intenzivní péče byl 66,9 roku, průměrná doba hospitalizace činila 79,1 dne.

Existence těchto lůžek umožňuje našim kolegům z akutních pracovišť (ARO, JIP) se věnovat a pečovat o nově příchozí pacienty v kritickém stavu. Oddělení NIP Mulačovy nemocnice poté dává šanci těmto pacientům, po zvládnutí kritické fáze jejich onemocnění či úrazu, na zlepšení kvality jejich života či uzdravení,“ dodala Magdalena Rogozov.