Nejlépe umí třídit odpad na Modravě v Úněšově a v Železné Rudě

Starosta Modravy Antonín Schubert převzal cenu za nejlépe třídící obec do 300 obyvatel.

Obyvatelé Modravy, Úněšova a Železné Rudy jsou nejlepšími třídiči odpadů v Plzeňském kraji. Vyplývá to z výsledků 14. ročníku krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My už třídit umíme!“, kterou organizuje již tradičně Plzeňský kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.

„Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu,“ řekla Radka Trylčová (ODS), radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí. Oceněné obce převzaly za svá umístění až třicetitisícovou odměnu a navíc jako novinku soutěže speciální cenu kraje, kterou je bezplatné umytí všech kontejnerů na vytříděné odpady na území obce.

Úněšov zvítězil v kategorii do 1000 obyvatel.

Stejně jako v loňském roce, byly i letos do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2018 zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jenž provozuje společnost EKO-KOM. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 491 obcí a měst kraje. Již druhým rokem je novinkou rozdělení obcí z původních dvou kategorií do tří, a to podle velikostních skupin.

V první kategorii soutěžily obce do 300 obyvatel, ve druhé kategorii obce do 1000 obyvatel a ve třetí kategorii obce nad 1001 obyvatel. Ke změně kategorií přistoupili pořadatelé soutěže proto, že lépe kopíruje velikostní strukturu obcí Plzeňského kraje, ve kterém je výrazná převaha opravdu malých obcí.

„Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Dále se zohlednila i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení se provádí na základě údajů poskytovaných obcemi v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období, tedy za celý rok 2018.

„Vypadá to, že zvýšení počtu kategorií obcí se osvědčilo, do finálové třicítky se dostalo více jiných obcí než v minulých letech,“ upřesnila a zhodnotila pravidla soutěže Radka Stehlíková, regionální manažerka společnosti EKO-KOM. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií, tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí hodnocených obcí.

Železná Ruda je nejlépe třídícím městem nad 1000 obyvatel.

Plzeňský kraj se pohybuje v celorepublikovém hodnocení dlouhodobě na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. A zatímco před třinácti lety, kdy vlastní krajská soutěž obcí v třídění odpadů začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu, v roce 2018 to bylo již 48,9 kilogramu. Kraj je tak na celorepublikovém průměru.

V roce 2018 byl Plzeňský kraj nejlepší ve výtěžnosti směsného (barevného) skla, celkově se umístil ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele za kalendářní rok na 8. místě v rámci všech krajů v ČR. Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 19,2 kg papíru, 15 kg plastů, 14,5 kg skla a 0,2 kg nápojového kartonu.