Nejčastěji jezdí do Plzeňského kraje turisté z Německa, Slovenska a Číny

Lákadlem pro turisty jsou i prohlídky Plzeňského Prazdroje

Celkem 148 069 hostů si našlo v prvním čtvrtletí letošního roku cestu do Plzeňského kraje. Představuje to mírné meziroční navýšení o 1,6 procenta. Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,7 procenta a jedná se tak o pátý nejnižší podíl v rámci krajů. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období od ledna do března v Plzeňském kraji 343 021 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,3 noci a průměrnou dobu pobytu 3,3 dne.

Z celkového počtu 57 900 zahraničních turistů, kteří v 1. čtvrtletí 2019 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji jako již tradičně o návštěvníky ze sousedního Německa. Konkrétně se jednalo o 28 400 turistů z Německa. Ze zahraničí k nám směřovali dále také ve větším počtu hosté ze Slovenska, Číny, Polska a Francie. Největší meziroční navýšení počtu hostů bylo zaznamenáno v případě hostů z Chorvatska, Německa a Bulharska. Naopak ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 do kraje směřuje méně hostů ze Spojených arabských emirátů, Rakouska a Dánska. Nejdelší doba pobytu v případě zahraničních turistů byla mapována u hostů z Mexika, Srbska a Černé Hory nebo Indie.

Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo téměř 38 procent všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se zařadil Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Naopak nejméně návštěvníků směřuje na Pardubicko, Ústecko a na Vysočinu.