Nebezpečná silnice se změní. Začaly úpravy v úseku z Plzně na Třemošnou

Foto: M. Osvaldová

Kritický úsek, časté nehody. I tím se vyznačuje silnice I/27 mezi Třemošenským rybníkem a Třemošnou. To by se teď mělo změnit. Oficiálně začala rekonstrukce 1,6 kilometru dlouhé části, Od října 2020 budou mít nově řidiči k dispozici čtyři jízdní pruhy. Celkové náklady na stavbu představují 262,5 milionu korun, z toho se bude město Plzeň podílet částkou zhruba 25 milionů korun za výstavbu lávky a veřejného osvětlení. 

foto: M. Osvaldová

Stavbu silnice, jejíž součástí je i jeden most, zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky. „Rekonstrukce má dva důvody. V tomto úseku docházelo často k velkým dopravním nehodám. Toto bychom chtěli eliminovat a zvýšit bezpečnost. Druhý důvod je ten, že jde o rekreační oblast. Tato komunikace je křižována cyklostezkou. To vyřešíme lávkou pro pěší,“ uvedl ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Dobrou zprávou pro řidiče je fakt, že nebude nutná celková uzavírka silnice. „Přestože je celkem pět etap dopravního značení, tak v každé etapě budou zachovány dva jízdní pruhy. S výjimkou snížení rychlosti se neočekává dopravní komplikace,“ podotkl Kuťák.

foto: M. Osvaldová

Kromě toho vznikne v blízkosti Kamenného rybníka tři metry široká a 130 metrů dlouhá lávka pro pěší a cyklisty, která překlene silnici vedoucí z Plzně na Třemošnou i železniční trať do Žatce, a vybuduje ji město. Lávka možní chodcům bezpečné přecházení silnice od Kamenného rybníka směrem k arboretu Sofronka a Seneckému rybníku. Podle náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michala Vozobule stavba lávky začne v příštích dnech, zprůjezdněna a zprůchodněna by měla být do roka. Město se bude finančně podílet také na vybudování veřejného osvětlení podél cesty od železniční zastávky Plzeň – Bolevec směrem k lávce. Město za lávku a osvětlení zaplatí zhruba 25 milionů korun.

Stavba se částečně nachází na území původní středověké vesnice Borek, která byla zničena při obléhání města v období husitských válek v 15. století. Před zahájením stavby při archeologickém průzkumu vytěžili archeologové velké množství zachovalých artefaktů. Jednalo se například o velké střepy historických nádob na vaření a dopravu vody, kamenné základy budov či původní cestu a lom s cihlářským jílem.

Po silnici I/27 projede mezi Plzní a Třemošnou zhruba 16 tisíc vozidel za jeden den. „Je to významný provoz,“ uzavřel Kuťák.