Naučná stezka Kokotské rybníky – Čertův kámen, zaniklé vesnice i zarůstající rybníky

foto: plzen.cz

Na devítikilometrovém okruhu Naučné stezky Kokotské rybníky najdete 11 zastavení s informačními tabulemi a odpočívkami. Na tabulích je i něco pro děti.  Hravou formou tu kreslené postavičky vysvětlují život v lese, nebo legendy, které se vážou k daným místům. Trasa je dlouhá 9 kilometrů, ale je třeba počítat i s kouskem cesty navíc, než se na místo dostanete. A to buď z Dýšiny, Chrástu u Plzně, či Střapole.

1.zastavení / Dýšina – Nová Huť (316,4 m)

Nachází se za řekou Klabavou na modré turistické značce i na cyklotrase č. 2159 (směr Dobřív, Strašice, Ejpovice, Klabava). Dozvíte se něco o historii obce Dýšina i to, že historický střed obce je prohlášen památkovou zónou lidové architektury. Také se seznámíte s historií dřívější hamernické osady Nová Huť a o počátcích lyžování na Plzeňsku. Na děti tu čeká permoník Petřík a jeho pohled dětskýma očima na tehdejší dobu a způsob života.

2.zastavení / Pramen Čůráček

Zde je připravena informace o tom, jak vznikají prameny, jaké jsou druhy pramenů a proč je pramenitá voda pitná. Na děti tu čeká skřítek mladého javoru, který roste u pramene a který děti naučí básničku Lesní studánka od J.V.Sládka.

Velký smrk / foto: plzen.cz
Velký smrk / foto: plzen.cz

mezizastavení / Velký smrk      

Toto zastavení zde bylo dřív než naučná stezka.  Smrk byl v říjnu 2009 z bezpečnostních důvodů poražen.

3.zastavení / Čertův kámen

Tématem tohoto stanoviště je geologie, složení zdejší půdy, někdejší těžba a podobně. O kousek výš je pak skutečně velký Ostrý kámen i s pověstí o tom, jak se sem dostal.

4.zastavení / Středověká ves Kokot    

Zde prý kdysi stála středověká ves, která byla vypálena asi roku 1450. Proto si zde přečtete něco o této vsi, o tehdejších domech i o významu slova kokot. Pro děti je připravena hádanka a malý Bořivoj a vzpomíná na to, jak se dřív žilo.

5.zastavení / Dolní kokotský rybník

O historii této rybniční soustavy, která vznikla okolo roku 1505, si přečtete na stanovišti, které je vybaveno i zastřešeným odpočívadlem. Na děti čeká vodník Bonifác, který si s nimi popovídá o životě v rybníce.

Kokotský rybník / foto: plzen.cz
Kokotský rybník / foto: plzen.cz

6.zastavení / Horní kokotský rybník     

Zde se dozvíte o potůčku Svatka, který oba rybníky spojuje a který je napájí vodou. V době sucha bohužel vysychá. Aby se zde udrželo co nejvíc vody, byla provedena v letech 2007-2009 revitalizace – byly opraveny hráze  – i o tom si na stanovišti počtete. Víla Vodněnka pak dětem vysvětlí, jak se voda odpařuje, jak vzniká mrak a tak podobně.

7.zastavení / Vrch Kokotsko

Toto stanoviště pojednává o plzeňských lesích, jejich historickém vývoji i současných problémech. Skřítek Šišák seznámí děti s tvary šišek a s tím, kterému stromu patří.

8.zastavení / V lese

Nachází se na kraji lesa nad Bušovicemi, kde se dozvíte, že dříve v lesích převládal buk. Dočtete se o myslivosti i sokolnictví. Hejkal Kejchal naučí děti, jak se mají v lese chovat.

9.zastavení / Bušovice

Najdete ho na konečné autobusu č. 52 na kraji obce Bušovice. Seznámíte se s historií obce i její současností. Dozvíte se o zámku z počátku 18. století. Naučná stezka přímo k němu nevede, ale rozhodně tam zajděte, je to jen kousek. Zámeček je přímo v obci, před ním stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

10.zastavení / Krajina kolem Bušovic

Díky leteckým snímkům z r. 1952 a 2008 si sami můžete udělat představu o tom, jak to zde dřív vypadalo. Dočtete se, jak se zde snaží o obnovu původní krajiny. Skřítek Kaštánek radí dětem, jak si mohou sami vypěstovat stromeček.

11.zastavení / Myší Újezd

To je další zapomenutá vesnička, která zde kdysi stála. Byla známá pod názvem Kamenný Újezd a dokonce zde byla i tvrz. Až když ves zpustla, pravděpodobně v pol. 15. století, se jí začalo říkat Myší. Dočtete se zde i o tehdejším zemědělství. Myšák Mates seznamuje děti s tím, co vše se na poli pěstuje a k čemu se používá. Od posledního zastavení stále z kopečka se dostanete zpátky do Dýšiny.

Jak se sem dostat

Naučná stezka začíná i končí v Dýšině – Nové Huti, kam sporadicky zajíždějí autobusy linek 53 a 54 plzeňské dopravy. Během víkendu bude ale lepší cestovat vlakem do železniční stanice Chrást u Plzně a odtud pokračovat pěšky až k úvodnímu panelu. Modrá značka vás sem přivede během půlhodiny cesty. Můžete vyrazit i ze železniční zastávky Střapole, položené na trase lokálky z Chrástu do Radnic. Po kilometru chůze vycházkovým okruhem Starostovy vyhlídky se ocitnete v Bušovicích u devátého zastavení naučné stezky.