Náměstí v Domažlicích bude přes léto opět hlídat ponocný

Foto: MKS Domažlice

Na své pravidelné letní obchůzky náměstím se vrací domažlický ponocný. Vyráží ve svém modrém kabátci s troubou z volského rohu, lucernou a halapartnou a jeho zpěv se už stal neodmyslitelnou součástí letní atmosféry v chodské metropoli.

K vidění bude každý červencový pátek a sobotu vždy ve 21 a ve 22 hodin. Výjimkou bude pouťový víkend 15. a 16. srpna, kdy ho zájemci potkají v sobotu ve 20, 21 a 22 hodin a v neděli ve 20 a 21 hodin.

Noční pochůzky ponocného městem a jeho zpěv patří ke stále živé tradici Domažlic. Jeho stanovištěm je prostranství u věže, kde zpěvem odpovídá na hlas pověžného, který pěje chválu Hospodinu a nabádá před ohněm z ochozu věže.

Domažlickým ponocným je už dvě desítky let Roman Holub. Dodržuje místní tradici, že svíčku v lucerně na závěr jeho cesty může po zpěvu ponocného sfouknout přítomné nejmladší dítě.