Náměstek primátora Roman Zarzycký se stane šéfem představenstva PMDP

Roman Zarzycký

Zlepšit kontrolu nad svými firmami a mít pravidelně k dispozici strategické informace, chce město Plzeň. Toho hodlá dosáhnout úpravou stanov svých společností, stejně tak upraví počty členů v jejich vedení. Snahu zlepšit dohled nad vlastními společnostmi radnice avizovala už krátce po říjnových volbách, kdy nad nimi zřídila strategický dozor v podobě náměstka primátora pro správu a řízení majetkových účastí města Plzně v obchodních korporacích. Tuto funkci vykonává Roman Zarzycký (ANO). Změny stanov a návrhy na změny členů už schválili zastupitelé.

„V případě Plzeňských městských dopravních podniků se zvýší počet členů představenstva z pěti na šest, stejně tak je tomu u Vodárny Plzeň. U Vědeckotechnického parku se počet členů změní ze tří na pět. Plzeň se tak snaží nechat všem členům stávající koalice, kterou tvoří čtyři subjekty, kontrolu ve firmách s majetkovou účastí města,“ vysvětlil náměstek primátora Roman Zarzycký.

Současně chce město aplikovat model, který se osvědčil v uplynulých letech ve Vodárně Plzeň, kdy předsedou představenstva byl náměstek primátora. Proto se nově v PMDP stane předsedou představenstva první náměstek primátora Roman Zarzycký, odborníkem pro daný obor bude v představenstvu generální ředitel firmy a dosavadní předseda představenstva Michal Kraus. Ten je také držitelem drážní licence pro osobní přepravu.

Ve Vodárně Plzeň bude odborným garantem její bývalý ředitel Miloslav Vostrý, předsedou představenstva firmy zůstává technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Do čela představenstva Vědeckotechnického parku Plzeň se postaví bývalý radní pro podnikání a dosud člen představenstva Vědeckotechnického parku Plzeň Petr Chvojka. Ten ve funkci vystřídal Romana Jurečka, který se vrátil do představenstva Plzeňské teplárenské.

Zastupitelstvo města Plzně také schválilo delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Plzeňská teplárenská. V ní vlastní město 65 procentní podíl. Mandát hlasovat na valné hromadě bude mít dle rozhodnutí zastupitelstva první náměstek primátora Roman Zarzycký jako supervizor nad městskými společnostmi.

Město Plzeň je stoprocentním vlastníkem několika společností. Kromě PMDP, Vodárny Plzeň a Vědeckotechnického parku Plzeň jsou to dále Obytná zóna Sylván, jež má na starost správu městských nemovitostí, společnost Čistá Plzeň zabývající se svozem a nakládáním s komunálním odpadem na území města Plzně, Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, POVED – Plzeňský organizátor veřejné dopravy a Měšťanská beseda Plzeň. Většinový podíl má město v Plzeňské teplárenské.