Nádraží v Plzni obsadili policisté, pátrali po pohřešovaných osobách

foto: Policie ČR

Od 19. do 26. března 2019 prováděli policisté ve spolupráci s pracovníky Správy železniční a dopravní cesty v areálu železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, přilehlém okolí a kolejovém svršku velkou bezpečnostní akci. Ta byla zaměřena na bezpečnost v uvedené lokalitě s cílem pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, detekce a předcházení protiprávnímu jednání a to v reakci na aktuální bezpečnostní situaci.

Akce proběhla ve třech dnech, vždy v nočních hodinách, a to v součinnosti s plzeňskými městskými strážníky a pracovníky Správy železniční a dopravní cesty. „Tato akce měla zejména významný preventivní charakter. Bylo zkontrolováno celkem 40 osob a 68 odstavených vagónů vlakových souprav. Během všech dílčích kontrol nebylo policisty zjištěno narušení veřejného pořádku v kontrolované lokalitě,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Podle mluvčí plzeňských strážníků byly kontrolovány veřejnosti přístupné prostory nádraží, nástupiště, odstavené osobní vlakové soupravy, nový autobusový terminál a k němu přilehlý podchod s výtahy. „Za městskou policii se do akce zapojili také psovodi. Strážníci se zaměřili na dodržování veřejného pořádku, dodržování zákazu kouření v místech, kde je to zákonem zakázané a důraz byl také kladen na pátrání po osobách, které mají problém se zákonem, a pátrá po nich Policie ČR,“ doplnila Pužmanová s tím, že celkem bylo zkontrolováno městskými policisty 16 osob. Strážníci řešili 3 prohřešky v souvislosti s porušením Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.