Nádražní budovy v Hrádku a v Nezvěsticích prokoukly po kompletní rekonstrukci

Rekonstrukcí prošla nádražní budova v Hrádku u Sušice. Foto: SŽDC

Další dvě nádražní budovy v Plzeňském kraji opravila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). O prázdninách se podařilo dokončit opravy ve stanici Hrádek u Sušice, v září pak v Nezvěsticích. Nádražní objekty mají nová okna, dveře i opravené omítky.

Stanice Hrádek u Sušice leží na regionální železniční trati Horažďovice předměstí – Domažlice. Je významným turistickým centrem Šumavy. Výpravní budova z roku 1888 byla postavena v rámci budování Českomoravské transversální dráhy a do dnešní doby si zachovala téměř původní, pro všechny objekty na této dráze, charakteristický vzhled. Během více než sto let provozu se na budově prováděly pouze nezbytné udržovací práce.

Záměrem komplexní opravy bylo nahradit již dožilé a poškozené konstrukce při zachování původního historického vzhledu budovy a opravit prostory pro cestující tak, aby odpovídaly požadavkům 21. století. „Opravné práce na stanici v Hrádku začaly v září loňského roku a trvaly deset měsíců. Celkové náklady dosáhly 4,6 milionu korun Budova má nyní novou střešní krytinu a okapy, opravené komíny, očištěnou a natřenou omítku, očištěnou kamennou podezdívku a vyměněná okna a dveře,“ informovala mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Opravy železniční stanice v Nezvěsticích zahrnovaly sanaci obvodových zdí, výměnu oken a dveří, dále opravu poškozených částí krovu a podlah na půdě. Nová fasáda zachovala historický vzhled budovy. Nově je k dispozici veřejné WC s bezbariérovým přístupem. Kompletní opravou prošla také čekárna, která má nové podlahy, obložení, zavěšený podhled a mobiliář. „V tomto případě opravné práce začaly v srpnu loňského roku a stály 5,05 milionu korun,“ dodala mluvčí Pistoriusová.