Nadace sportující mládeže podporuje i vzdělávání mladých sportovců

Nadace sportující mládeže vypsala grant s názvem Talent Plzeň. O finanční podporu z tohoto grantu mohou až do 25. září žádat mladí plzeňští sportovci, kteří během uplynulých dvanácti měsíců dosáhli výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích.

Při posuzování žádostí však nebudou brány na zřetel pouze sportovní výsledky, ale také školní prospěch. Ti, kteří měli na posledním vysvědčení vyznamenání, mohou díky tomu získat prospěchový bonus. Kompletní grantová pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.nsm.cz sekce „Pro žadatele“.

V uplynulých třech letech čerpalo příspěvek 249 dětí, z nichž rovná stovka se pyšnila vyznamenáním. Během těchto tří let se počet vyznamenání postupně zvyšuje, v roce 2016 mělo vyznamenání 36 % dětí čerpající příspěvek, zatímco v roce 2018 mělo vyznamenání již 45 % dětí.

„Snažíme se motivovat mladé sportovce k tomu, aby si uvědomili, že v drtivé většině případů to nebude sport, ale právě dosažené vzdělání, které jim v budoucnu zajistí spokojený život,“ řekl předseda správní rady Nadace sportující mládeže František Berka. „Sport jim však přinese zážitky a radosti, naučí vyrovnat se s úspěchem i neúspěchem. A samotný sportovní trénink se v podstatě od učení příliš neliší,“ dodal František Berka.

Nadace sportující mládeže, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, podporuje propojení sportu a vzdělání dlouhodobě a systematicky. Součástí tradiční ankety Sportovec Plzně, vyhlašované každoročně Nadací sportující mládeže, je od roku 2014 také Cena rektora ZČU. Rektor ji uděluje za skloubení sportovních a studijních výsledků. Tradice této ceny vznikla na základě dlouhodobé spolupráce mezi Nadací sportující mládeže a ZČU v Plzni, protože oběma subjektům záleží na tom, aby sportovci nebyli pouze jednostranně orientovaní, ale aby si díky kvalitnímu vzdělaní dokázali najít uplatnění i po skončení případné profesionální sportovní kariéry. V minulých letech získali tuto cenu například atletka Jana Reissová, která na gymnáziu prospívala s vyznamenáním, domažlická atletka Lucie Staňková, která měla průměr známek na gymnáziu dokonce 1,08 a ve volném čase doučovala slabší spolužáky, jachtař Jakub Dobrý, jenž dosáhl průměru všech známek 1,25, prospěl tedy s vyznamenáním a pravidelně se zúčastnil krajských kol matematické či fyzikální olympiády a v letošním roce střelec Jakub Sochor, účastník mistrovství světa juniorů a Světových pohárů, jenž se pravidelně se zúčastňuje olympiád zařazených do seznamu soutěží MŠMT i dalších projektů jako např. MEET-CINCH, Vesmír nás spojuje, EuropaSecura, Soutěž pro vodu a řady dalších.

„Sport je pro mladé lidi důležitý, ale vzdělání je ještě důležitější. Prostřednictvím Ceny rektora ZČU se tak snažíme podporovat snahu sportujících studentů o co nejlepší studijní výsledky. Těší nás, že řada nadějných sportovců patří i mezi vynikající studenty. A pokud se stanou studenty ZČU, mohou být zařazeni do sportovního programu Western Stars, který pomáhá studentům sportovcům skloubit povinnosti studenta s povinnostmi sportovce. Podporujeme tak sportovní reprezentaci nejen ZČU, ale i města Plzně a Plzeňského kraje,“ uvedl Ladislav Čepička z Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.

Žádosti o příspěvek z grantu Talent Plzeň je potřeba doručit na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň poštou nebo osobně nejpozději do 25. 9. 2019.