Nadace 700 let města Plzně přijímá žádosti o příspěvek i nominace na Orfea

Nadace 700 let města Plzně si v roce 2018 připomněla 25 let od svého založení. Ohlédnutím za čtvrt stoletím její činností bude výstava 25 let pro vás, kterou budou moci navštívit zájemci ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje od 4. prosince 2018 do 3. ledna 2019. Zdarma zde bude také k dispozici stejnojmenná publikace.

Hlavní činností nadace je rozdělování příspěvků a stejně tak tomu bude i v roce 2019. Žádosti o příspěvek naleznou zájemci na www.nadace700cz. Nadace je bude přijímat po celý prosinec a leden a následně bude o poskytnutí příspěvků rozhodnuto. Upozorňujeme žadatele, že formát žádosti byl změněn.

Od prosince do 10. ledna 2019 pak mohou instituce nominovat mladé umělce na ocenění v oblasti vážné hudby Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior. Nominační formuláře budou k dispozici na výše uvedených webových stránkách.