Nad hlavami plavců v bazénu ve Kdyni létali netopýři, pomohl až zásah zvířecích záchranářů

Netopýři rezaví se proháněli uvnitř plaveckého areálu. Foto: DESOP

Neobvyklý zážitek měli v posledních dnech návštěvníci „Vodního světa“ ve Kdyni, kterým se při koupání v bazénech nad hlavami prohánělo vždy několik netopýrů rezavých. Provozovatel bazénu se proto obrátil s žádostí o pomoc na experty z plzeňské záchranné stanice živočichů, kteří mají s odchytem netopýrů bohaté zkušenosti. Ti si ve finále na pomoc přizvali ještě hasiče.

„Všichni společně jsme se shodli na tom, že dokud se nepodaří zjistit, jak se netopýři do budovy dostávají, kam létají odpočívat, případně dokud nespadnou na zem, tak nemáme žádnou šanci je v prostoru odchytit. V momentě, kdy jsme na bazénu sebrali už devátého netopýra, bylo vcelku jasné, že zvířat musí být na lokalitě mnohem více,“ popsal zásah šéf záchranné stanice Karel Makoň.

Na průzkum stropu bazénu se vydává jeden ze záchranářů. Foto: DESOP

Jeden pracovník stanice za pomoci lezeckého vybavení prozkoumal střešní konstrukci bazénu, kde odhalil několik netěsností, kterými se do objektu dostávají netopýři. „To samé se nám pak potvrdilo i při venkovní kontrole opláštění budovy. Atypická dřevěná střešní konstrukce na bazénu v kombinaci se zateplením zdi tvoří několik zákoutí, která netopýři rezaví využívají k zimování jako uměle vytvořené dutiny,“ řekl Makoň.

Teplo unikající neutěsněným prostorem mezi trámy a obvodovou zdí občas probralo ze zimního spánku několik netopýrů, kteří ve snaze najít vhodnější místo ke spaní, prolezli po trámu až dovnitř budovy. Nakonec se za jedním trámem podařilo odhalit skupinu asi 30 zimujících netopýrů rezavých. Zvířecí záchranáři rozhodli o jejich odchytu a přesunu na náhradní zimoviště.

Tudy se dostávali netopýři do budovy. Foto: DESOP

„Jelikož nám však náš žebřík nestačil, požádali jsme proto profesionální hasiče HZS PK o technickou podporu a pomoc. Díky jejich žebříku jsme pak nejenom odchytili dalších pět jedinců, ale zároveň i zjistili další místa, kudy se netopýři do bazénu dostávali. Díky této spolupráci jsme pak mohli stanovit další postup a řešení problému,“ uvedl šéf záchranné stanice. Akci sledovalo i vedení města, které bude věc i nadále řešit z titulu vlastníka budovy a provozovatele bazénu.