Na ZČU vznikla nová laboratoř pro moderní technologie

foto: ZČU

IoT laboratoř neboli laboratoř pro internet věcí dnes otevřela Západočeská univerzita v Plzni. Poskytne prostor pro využívání moderních technologií. Sloužit bude jak pro výuku, tak pro samostatnou práci studentů.

„Laboratoř pro internet věcí umožní studentům pracovat s aktuálně používanými technologiemi, což je pro kvalitu výuky velmi důležité. Bezesporu to podpoří i jejich zájem laboratoř co nejvíce využívat a rozvíjet třeba i mezioborové projekty,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. Laboratoř zaměřenou na moderní technologie označované jako internet věcí vybudovalo Centrum informatizace a výpočetní techniky Západočeské univerzity v období od května do října 2018.

foto: ZČU

K dispozici je inovovaná učebna s kapacitou devět míst pro výuku základů IoT, kybernetické bezpečnosti a síťových technologií. Pro samostatnou práci studentů je pak připravena specializovaná dílna s nářadím a přístroji potřebnými pro práci s mikroelektronikou (pájení, mechanické práce, měření a diagnostika) a prototypování. Laboratoř poskytuje soubor vybavení pro realizaci moderních projektů – 3D tiskárny, CNC frézky, souřadnicový zapisovač, digitální vyšívací stroj a další přístroje.

„Hlavním cílem je otevřít studentům ZČU nové možnosti při využívání moderních technologií v projektech, semestrálních, bakalářských a diplomových pracích. Nová laboratoř jim poskytne prostor pro realizaci nápadů, prototypů a inovací známý jako hacker space nebo maker space,“ říká Jan Rychlík, ředitel Centra informatizace a výpočetní techniky. IoT laboratoř má podle jeho slov také ambici stát se místem setkávání a spolupráce studentů různých fakult a zaměření.

Řešení, která tu budou studenti ZČU vyvíjet, mohou být implementována i do projektu Smart Campus. Kromě podpory projektové činnosti studentů technických i netechnických fakult ZČU se IoT laboratoř aktivně zapojí do prezentace technických dovedností při akcích určených pro uchazeče o studium. V rámci specializované výuky a odborných praxí bude také zvyšovat odborné znalosti studentů vyšších ročníků středních škol i jejich vyučujících. Rozšířit povědomí o nových možnostech informační a komunikační infrastruktury a přispět tím k modernizaci metod výuky má také vzdělávací kurz pro akademické pracovníky, který CIV v rámci ESF projektu nabízí. Mezi tématy kurzu jsou kromě IoT také cloudy, práce s daty, náročné výpočty a nástroje pro e-learning a vzdálenou spolupráci.

Náklady na vybudování IoT laboratoře dosáhly 1,4 mil. Kč vč. DPH a byly hrazeny z projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU. Ten je z 95 % financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 5 % ze strany ZČU.

Laboratoř se nachází v 5. patře budovy CIV (místnost 505). Otevřena bude po celý den od pondělí do pátku. Potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách iot.zcu.cz.