Na využití čekají v regionu desítky brownfieldů i dalších opuštěných míst

Tento brownfield na Borských polích stále ještě čeká na využití

Desítky opuštěných pozemků a objektů v regionu stále ještě čekají na využití. Mezi největší brownfieldy v Plzeňském kraji patří hlavně bývalá kasárna nebo zemědělské areály. Pro některé z nich se už podařilo najít nové využití. Ty ostatní znamenají pro své okolí zátěž, ekonomickou, ekologickou i estetickou.

Papírna, letiště Líně nebo bývalé depo. I tyto objekty patří mezi takzvané brownfieldy, jsou Plzni asi nejznámější. „Viditelným brownfieldem v Plzni je Světovar, tam máme již připravený projekt na opravu té hlavní budovy a jedné menší budovy. Chtěli bychom v příštím roce získat dotaci a začít s touto investicí rekonstrukce,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Depo je teď v projektové přípravě, která by mohla být dokončena ještě letos. Využití pro chátrající budovy hledá i Plzeňský kraj. „Na projektech „Brownfields v Plzeňském kraji“ pracujeme víc než 10 let, představujeme je na různých veletrzích, například veletrhu v Mnichově, kde právě nabízíme společně s ostatními regiony tyto areály,“ uvedl náměstek hejtmana Ivo Grüner (ČSSD).

Jinou optikou se na věc dívá krajská radní pro životní prostředí Radka Trylčová (ODS). „Je to především zátěž. Pokud je brownfield opuštěn, tak samozřejmě tam může být řada rizik. Určitě může být ekologické riziko nebo brownfield s ekologickou zátěží, pokud tam probíhala nějaká průmyslová výroba nebo to může být třeba bezpečnostní riziko.“

Podobně je na tom například dům v Železniční ulici v Plzni. Je téměř zázrak, že se při jeho nedávném částečném zřícení nikomu nic nestalo. „Pokud by takový brownfield byl oživen, tak to znamená určitě jak ekonomický přínos do obce, tak samozřejmě takový ten kulturně – společenský,“ dodal krajská radní.

Velkým příkladem může areál bývalé továrny v Holýšově. „Takový projekt, který připravuje majitel této lokality s tím, že tam udělá bydlení pro zaměstnance, obchodní sféru, lékaře, zdravotníky tak, aby bylo všechno na jednom místě a hned za tím fabriku právě pro vysokou přidanou hodnotu, to je ten správný model,“ dodal Grüner.

V Plzni je celá řada brownfieldů

Ve městě jsou i pozemky, které jsou brownfieldy jen částečně. Nestojí na nich žádná velká budova. „V Šumavské ulici vedle soudu a státního zastupitelství se připravuje administrativně obchodní centrum menšího rozsahu. Těch brownfieldových ploch po městě je několik, některé jsou v soukromých rukách, některé jsou veřejné. Z těch veřejných asi nejznámější můžeme mluvit o depu Cukrovarská, tedy tam, kde dneska funguje DEPO 2015 a ten prostor okolo,“ zmínil technický náměstek primátora Šindelář.

Druhým viditelným brownfieldem v Plzni je Světovar. Tam má město již připravený projekt na opravu hlavní budovy a jedné menší budovy. „Chtěli bychom v příštím roce získat dotaci a začít s touto investicí rekonstrukce, DEPO 2015 si bude muset ještě chvilku počkat, tam jsme pořád v projektové přípravě. Věřím, že během příštího roku bychom projektovou přípravu mohli dokončit a pak hledat finanční prostředky, zejména z dotačních programů. Z těch soukromých bych mohl zmínit třeba Klocovu cihelnu, která je na Lochotíně, ta je v soukromých rukou a připravuje se tam poměrně rozsáhlý developerský projekt bytových domů,“ dodal náměstek Šindelář.

Další nevyužitá plocha je na Karlově. O ní má zájem soukromý investor. Také tyto pozemky by mohly při využití přinášet peníze, které by se daly využít například na bezpečnost města a jeho další rozvoj.