Na Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni se prezentovalo 150 firem

foto: V. Čermák

23. ročník veletrhu se uskutečnil přímo v centru studentského a univerzitního dění – v univerzitním kampusu ZČU v Plzni na Borských polích. Pro vystavování posloužily prostory Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické, Fakulty aplikovaných věd a prostory Univerzitní knihovny. A jak při  slavnostním zahájení řekla Kamila Kolářová, vedoucí odboru vnějších vztahů ZČU, zájem firem je tak velký, že prostorová kapacita veletrhu je prakticky vyčerpaná. V letošním roce se zúčastnilo celkem 150 vystavovatelů a počet účastníků přesáhl dle organizátorů loňské číslo 4 000.

„Registrujeme rekordně nízkou nezaměstnanost, volné pracovní síly, až na nějaké výjimky, prakticky nejsou,“ řekla Ivana Šatrová z Krajské pobočky úřadu práce ČR. O to větší je význam pořádání tohoto veletrhu, protože poskytuje zaměstnavatelům jedinečnou možnost osobně oslovit a profilovat se mezi studenty a absolventy přímo na půdě univerzity. Na veletrhu se mohou osobně setkat  s motivovanými a kvalitně teoreticky připravenými studenty, kteří se mohou stát pro jejich firmy cenným přínosem.

Slavnostního zahájení, které moderoval Petr Vejvoda, se dále zúčastnili Radovan Kouřil ze  studentské organizace IAESTE a Marek Mencl, předseda Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni.

Zájemci obdrželi Průvodce veletrhem v rozsahu 233 stran, pro snazší orientaci na veletrhu mohla také posloužit letošní novinka – mobilní veletržní aplikace jak pro systém Android, tak pro iOS.