Na Valše vznikne do konce roku nový kruhový objezd

foto: V. Čermák

V březnu byla zahájena výstavba kruhového objezdu na křižovatce Sulkovská – Dobřanská na hlavní příjezdové cestě do čtvrti Nová Valcha. Zkolaudováno by mělo být do konce tohoto roku. Společnost, která práce provádí, se s městem Plzeň domluvila na složení milionové kauce, která v případě nedodržení tohoto termínu propadne.

Křižovatka bude po celou dobu výstavby kruhového objezdu průjezdná – provoz zde bude řízen semafory. Kruhový objezd zlepší dopravní situaci a usnadní tak průjezdnost celou oblastí. Celkové náklady na stavbu křižovatky se budou pohybovat kolem 21 milionů korun. Společnost V Invest buduje rezidenční čtvrť Nová Valcha od roku 2010 a dlouhodobě přispívá k rozvoji celé lokality.

foto: V. Čermák

„Stavba kruhového objezdu je v několika ohledech velmi specifická, především je to stísněnost území staveniště daná zástavbou a Sulkovským potokem, dále pak požadavek uchovat veškerou dopravu, včetně MHD, po celou dobu výstavby,“ řekl David Lomnický, projektový manažer výstavby Nová Valcha. „Na základě uvedených skutečností je nutno zatrubnit potok po dobu výstavby do více než 100 metrů dlouhého potrubí, aby mohla být vybudována opěrná stěna a upraven nátokový objekt pod přemostěním potoka, součástí stavby budou i přeložky inženýrských sítí,“ dodal David Lomnický.

Podle stavbyvedoucího Jiřího Bureše je v těchto dnech budována tzv. záporová stěna, která umožní vybudování opěrné zdi podél potoka.

„Na plzeňský realitní trh jsme přišli již před lety se záměrem vybudovat rezidenční čtvrť Nová Valcha a v průběhu času celou lokalitu rozvíjet. S rozvojem samozřejmě souvisí, mimo jiné i vybudování dopravní infrastruktury,“ říká Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest, která práce provádí. Mezi investice do rozvoje lokality patří například výstavba dětského hřiště, pomoc s rozšířením zázemí a aktivit TJ Sokol Valcha či poskytnutí finančních prostředků na zřízení mateřské školy. V dalších letech plánuje finančně podpořit například výstavbu multifunkčního hřiště.

Více fotek najdete v naší fotogalerii.