Na svoji první návštěvu zavítal do Plzeňského kraje prezident Horní Falce

foto: Krajský úřad Plzeňského kraje

Poprvé od svého zvolení do funkce vládního prezidenta Horní Falce dorazil na návštěvu Plzeňského kraje Axel Bartel, který na pozici nahradil dřívější vládní prezidentku Brigittu Bruner.

Hejtman Václav Šlajs přivítal nového vládního prezidenta a poblahopřál mu ke zvolení do funkce. Hejtman představil Plzeňský kraj a zmínil jeho dobré postavení mezi ostatními regiony České republiky. „Úspěchy Plzeňského kraje jsou zásluhou práce občanů kraje, ale velký podíl na tom má také spolupráce s Bavorskem a regionem Horní Falc,“ řekl při setkání Václav Šlajs s tím, že bychom rádi navázali na vynikající spolupráci s bývalou prezidentkou Horní Falce Brigittou Brunner.

„Pozvání, které přišlo z Plzeňského kraje, nás velmi potěšilo a ukázalo, jak důležitá je spolupráce mezi Horní Falcí a Plzeňským krajem. Těší mě, že i nadále budeme moci společně utvářet budoucnost,“ uvedl vládní prezident Axel Bartelt. Spolupráci na zvýšení atraktivity regionu zmínil i zemský rada Franz Löffler. Jeho slova potvrdil také náměstek hejtman Ivo Grüner, který uvedl jako příklad společné zrealizované projekty v rámci Evropského regionu Dunaj – Vltava.

Vládní prezident Axel Bartelt přijel v doprovodu znovu zvoleného zemského rady Franze Löfflera, dále jej doprovázel Franz Weichselgartner, EU-Koordinator a vedoucí odboru hospodářství, rozvoje a dopravy Horní Falc a tisková mluvčí Carmen Boßle.