Na světě jsou nové Dějiny města Plzně. Právě vyšel první díl

foto: Město Plzeň

Plzeň představila první díl třísvazkové publikace Dějiny města Plzně. Zahrnuje období od pravěku do roku 1788. Další díly vyjdou postupně v následujících dvou letech. Projekt, jehož cílem je snaha co nejkomplexněji postihnout a v maximální šíři přiblížit veřejnosti bohatou historii Plzně, byl zahájen před třemi lety. První svazek zpracoval kolektiv 19 autorů pod vedením Marie Malivánkové Waskové a Jaroslava Douši.

Plzni dosud chyběl souvislý text o dějinách města, který by byl oproštěný zejména ve výkladu moderních dějin od ideologických frází poplatných své době. Dějiny Plzně vyšly již v letech 1965, 1967 a 1982, zachycují ale jen události do roku 1948. Proto projekt moderního zpracování dějin zahájený před třemi lety, považuje vedoucí městského archivu Adam Skála pro Plzeň za zásadní. „Vzácné okamžiky Plzně je nutné uchovávat pro budoucí generace ve správném historickém kontextu. Pokládám za důležité, aby se co nejdříve začalo pracovat na knize o historii města,“ prohlásil tehdy iniciátor projektu primátor Martin Baxa.

První svazek zahrnuje období od pravěku do roku 1788. „Publikace aktualizuje a v mnoha ohledech doplňuje Dějiny Plzně z roku 1965. Na rozdíl od nich například neopomíjí prehistorické období a výrazněji akcentuje význam Staré Plzně a kontinuitu s dějinami Nové Plzně,“ sděluje vedoucí městského archivu Adam Skála.

Přestože jsou Dějiny města Plzně 1 určeny nejširšímu čtenářskému okruhu, splňují všechna kritéria odborné publikace. „Recenzí textů se ujali vynikající odborníci z řad pracovníků Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, společnosti Archaia Brno či plzeňské konzervatoře, kteří svými připomínkami přispěli k tomu, aby výsledná podoba publikace byla co možná nejlepší,“ doplňuje Adam Skála.

„Poznané dějiny jsou přinejmenším nenahraditelný zdroj a podklad pro rozhodnutí, která by například zásadním způsobem měla měnit tvář města a přitom by jej neměla nevratně narušit či poškodit. Poznané dějiny jsou trvalým poučením také pro činnost městské správy. Takové poznání nám poskytuje vědomí kontinuity, respekt a úctu před dílem mnoha předcházejících generací, z nichž každá měla podíl na současné podobě města,“ uvádí primátor Martin Baxa.

Největším překvapením, které na autory v době přípravy publikace čekalo, byl bezesporu objev dosud neznámého nejstaršího plánu plzeňského opevnění, pocházejícího z roku 1620. „Tento úžasný nález sice nebyl učiněn bezprostředně v souvislosti s přípravou Dějin města Plzně, ale byl objeven v průběhu rešerše bohemik a moravik ve sbírkách Württemberské zemské knihovny, prováděné v rámci grantového projektu Historický atlas měst České republiky. Jeho objevitel doktor Robert Šimůnek z Historického ústavu Akademie věd již několik let spolupracuje s plzeňskými historiky a na přípravě Dějin města Plzně se podílel jako odborný lektor. Okamžitě nás kontaktoval a zprostředkoval dokonce publikační práva na zmíněný plán,“ upřesňuje Adam Skála.

Vzácný unikát je tedy vůbec poprvé publikován právě v prvním díle Dějin města Plzně ve velkorysé reprodukci formátem přesahující velikost knihy, jako skládačka vevázaná do zadní partie svazku.

Na celém historickém projektu, jenž podpořila městská správa částkou 1,6 milionu korun, se podílí téměř 70 autorů z 20 odborných institucí. Dějiny města Plzně obsahují kromě textů také fotografie, mapové přílohy, seznam literatury a další užitečné informace. První díl vychází v nákladu 1500 kusů. Jeho distribuci zajišťuje knižní velkoobchod Kosmas.