Na Šumavě začali s obnovou mokřadů, vodu vrací na dříve odvodněná území

Sedmiletý projekt, který si klade za cíl zlepšit stav na více než 2000 hektarů v minulosti odvodněného území a zlepšit zadržování vody v krajině, startuje teď na území Národního parku Šumava. Na celé Šumavě se tak bude vracet voda do mokřadů i původních horských potoků, budou se také zasypávat odvodňovací rýhy.

„Je to důležitý projekt nejen pro Šumavu samotnou, ale i pro jiné regiony. Přesto, že se odvodněné plochy snažíme revitalizovat již dlouho, prakticky od konce 90 let, potřeba rychlejší nápravy škod výrazně stoupla hlavně v posledním období, kdy zažíváme velmi suché roky,“ říká ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Na řešení velkého přeshraničního projektu nazvaného „Život pro rašeliniště“ se spojili čtyři partneři – Správa Národního parku Šumava, Národní park Bavorský Les, organizace na ochranu přírody na německé straně Bund Naturschutz in Bayern e.V. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

„V letech 2018-2024 se revitalizuje 2059 ha ploch s poškozeným vodním režimem, z nichž celkem 1672 ha tvoří mokřady a rašeliniště. Ve výsledku to znamená zablokování téměř 80 km odvodňovacích kanálů a obnovu 13 km drobných potůčků. Práce budou prováděny ručně nebo s využitím lehké techniky“ vypočítává vedoucí projektu Iva Bufková.

„Fyzicky se začne s revitalizacemi už v druhé polovině příštího roku. Prvním revitalizovaným mokřadem budou rašelinné lesy poblíž Gerlovy Huti v západní části národního parku. Jednou z největších odvodněných ploch, které projdou revitalizací, bude přes sto hektarů velké území pramenišť a mokřadů pod Zhůřím U Javorné,“ dodává Iva Bufková.

Celkový rozpočet projektu, který je z 60 procent hrazen z dotačních fondů Evropské unie, dosahuje výše 5,8 milionů Euro, tedy zhruba 150 milionů korun. Zásadně se na projektu podílí přímo Ministerstvo životního prostředí, které kofinancuje tento projekt více než 1,6 miliony Euro. Největší částku, celkem 4,8 milionů Euro, proinvestuje Správa Národního parku Šumava, která na svém území zajišťuje revitalizaci největšího podílu mokřadních ploch.

„Je to pro nás nesmírně důležitý projekt, je to obrovský krok pro Šumavu. Ta je jako houba a jenom čeká, až se bude moci napít vody. Díky obnoveným mokřadům a rašeliništím se zvýší hladiny podzemních vod a voda se bude postupně uvolňovat do krajiny i do Vltavy, kterou sytí v průběhu roku. Šumavská krajina se díky projektu opět vrátí do svého opravdu přirozeného stavu. Je to klíčový projekt MŽP pro boj se suchem, které v posledních letech eskaluje. Desítky milionů korun, které do takovéto důležité realizace vložíme, považuji za rozumnou investici do budoucna, která se nám mnohonásobně vrátí,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).