Na sociální služby poskytne příští rok město Plzeň nejméně 42 milionů

Magistrát města Plzně. Foto Richard Beneš

Vyhlášení dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020 schválili radní města Plzně. Cílem tohoto programu je poskytnutí dotací na zajištění provozu základních druhů a forem sociálních služeb na území města Plzně, včetně dotací na zdravotní péči v pobytových zařízeních a služby fakultativní. Program vyhlašuje pravidelně odbor sociálních služeb. Předpokládaný objem prostředků vyčleněný pro rok 2020 je garantován v minimálně stejné výši jako letos, tedy 42 miliony korun.

„Město Plzeň má v regionu největší a nejkomplexnější síť poskytovatelů sociálních služeb. Jsou zde zastoupeny téměř všechny sociální služby podle zákona o sociálních službách. Základní vizí je udržet potenciál této sítě a finančními prostředky podpořit její rozvoj, dostupnost služeb, jejich kvalitu a efektivitu,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková (ANO).

O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, jež poskytují sociální služby na základě zákona o sociálních službách v platném znění. „Žádat lze o dotaci pouze na sociální službu, která je zařazena do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje nebo do základní sítě Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Výjimkou jsou nově vzniklé sociální služby, ale jen v případě, že byla schválena její potřebnost, tedy korespondují se schválenými koncepčními materiály města,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.

Žádosti o dotace je nutné odevzdat na Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně nebo do podatelny Magistrátu města Plzně pouze v termínu od 9. do 20. září 2019. Výsledky dotačního programu budou zveřejněny nejpozději 28. února 2020.