Na skauta nově už i do Štěnovic

O činnost skautů je ve Štěnovicích velký zájem.

Junák – český skaut zaznamenává velký úspěch ve Štěnovicích na jižním Plzeňsku. Na zářijovou skautskou schůzku, která se zde uskutečnila poprvé po 68 letech, přišla padesátka dětí nejen ze Štěnovic, ale i okolních obcí. Nově založený oddíl se rázem stal jedním z největších na Plzeňsku.

„Prvním impulsem k založení byla výzva v místních listech, kde jedna z maminek iniciovala vznik skautského oddílu ve Štěnovicích. Protože všichni [vedoucí] bydlíme ve Štěnovicích, chceme, aby naše děti měly kamarády a pestrý program také v okolí svého bydliště,“ vysvětluje motivaci ke vzniku oddílu jeho vedoucí Lenka Chvalová.

Spolu s Chvalovou oddíl založili další tři dospělí, většinou dlouholetí skauti, kteří mají za sebou úspěšné vedení skautských oddílů v Plzni, kurzů pro práci s dětmi či založení lesní školky Medvíďata. „Tušili jsme, že bude o skautský oddíl ve Štěnovicích zájem, jelikož zde doposud chyběl dětský spolek. Přesto nás tak velká odezva překvapila,“ přiznává Chvalová.

Skauti využívají jako svou klubovnou dvě místnosti v Liliové ulici, které však nedokáží pojmout celý oddíl najednou. Vedení oddílu se proto bude snažit najít ve spolupráci s obcí větší prostory.

„Na první schůzku přišla přibližně padesátka dětí nejen ze Štěnovic, ale také ze Štěnovického Borku, Čižic či Losiné. Pravidelné každotýdenní schůzky budou rozděleny do takzvaných družin podle věkových kategorií počínaje předškoláky,  jak je ve skautu běžně zvykem. Nejstarším dětem v oddíle je okolo 13 let. Na každý měsíc plánujeme výpravu a na léto týdenní tábor,“ informuje o fungování oddílu Lenka Chvalová a vyzývá, že oddíl má i přes nečekaný zájem volnou kapacitu přijmout dva předškoláky a několik dětí starších 9 let. „Nejvíce bychom však uvítali další posily do vedení oddílu,“ uzavírá s úsměvem Lenka Chvalová.

Zájem o navštěvování skautského oddílu v České republice už více než 10 let neustále roste a výjimkou není ani Plzeňsko. V Plzni a jejím okolí se skautingu věnuje více než 1600 dětí a dospělých, kteří se sdružují v devíti skautských střediscích. Nachází se zde celkem 34 dětských skautských oddílů, tři roverské kmeny, tři oddíly rodinného skautingu a devět klubů dospělých skautů.