Na podporu sociálních služeb pro rok 2017 má Plzeň připraveno přes 33 milionů korun

ilustrační foto / plzen.cz

Rada města Plzně schválila vyhlášení dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017. Dotace poskytne město na zajištění provozu sociálních služeb na svém území včetně souvisejících fakultativních služeb, jako je například doprava uživatelů do organizací. Snahou radnice je zachovat stávající komplexní síť sociálních služeb a umožnit tak lidem v nepříznivé sociální situaci z důvodů věku, zdravotního či sociálního znevýhodnění zůstat či stát se rovnocenným členem společnosti. Předpokládaný objem peněz pro tento program na rok 2017 je 33,75 milionu korun.

„Město Plzeň má v regionu největší a nejkomplexnější síť poskytovatelů sociálních služeb. Jsou zde zastoupeny téměř všechny sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základní vizí je udržet potenciál této sítě a finančními prostředky podpořit její rozvoj, dostupnost služeb, jejich kvalitu a efektivitu,“ uvedla náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Žádost se v papírové podobě odevzdává buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2 nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5. Žádosti lze odevzdat v termínu od 25. do 27. července, v případě zaslání poštou je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 27. července 2016, v ostatních případech datum doručení. Žádosti nelze odevzdávat ani prostřednictvím poštovních služeb před 25. červencem 2016.