Na Plzeňsku vedeme v třídění elektroodpadu

Celkem  2 330 tun vysloužilého elektroodpadu vloni odevzdali k recyklaci občané Plzeňského kraje. To odpovídá téměř 180násobku váhy, jež mají všechny zvony bartolomějské katedrály. Na jednoho obyvatele   se tak vysbíralo přibližně 4,03 kilogramů nepoužívaných elektrozařízení, nejčastěji šlo o velké domácí spotřebiče a staré IT přístroje. Od předloňska, kdy to bylo 2,98 kilogramů, se Plzeňští ve sběru elektra výrazně zlepšili a v roce 2017 recyklovali nejvíce z celé republiky.  

Obyvatelé Plzeňska přitom nashromáždili přes 15 % z celkového sběru v republice. Nejčastěji recyklovali  vysloužilá IT zařízení, značný podíl na vysbíraném elektru pak měly také velké domácí spotřebiče jako pračky, myčky, trouby nebo lednice. Množstevně nejméně se nashromáždilo světelných zdrojů, které jsou poměrově vůči ostatním velkým spotřebičům mnohonásobně lehčí.

„Lidé recyklují častěji právě velké přístroje, protože ty nelze jen tak jednoduše vhodit do kontejneru. Menší věci, zejména pak vysloužilé úsporné žárovky nebo zářivky, kterých se k recyklaci nashromáždí každoročně nejméně, mají mnohdy ještě tendence házet do komunálního odpadu,“ říká k číslům David Vandrovec, ředitel skupiny REMA Systém, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení.

Díky recyklaci starších elektrozařízení je možné, že se až 100 % původně použitých surovin znovu objeví při výrobě nového produktu. Typickým příkladem je mobilní telefon, až 45 % celého přístroje totiž tvoří kov. Kromě mědi, niklu nebo cínu zde najdeme také drahé kovy zlato a stříbro, přičemž jeden mobilní telefon obsahuje v průměru 250 miligramů kovového stříbra a až 24 miligramů zlata. Při recyklaci je možné získat kovy téměř v plné míře zpět, například u zlata je míra opětovného získání celých 98 %, u stříbra asi 90 %. Ryzí kov pak může být znovu využit k výrobě široké škály produktů. Nejčastěji putuje do elektrotechnického, automobilového, sklářského a chemického průmyslu.