Na Plzeňsku přespali dvě noci, pobyli tři dny

Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2018 celkem 153 516 hostů, což představuje meziroční navýšení o 24,0 %. Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,9 % a jedná se tak o pátý nejnižší podíl v rámci krajů. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období ledna až března v Plzeňském kraji 345 350 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,2 noci a průměrnou dobu pobytu 3,2 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali již tradičně hosté z Německa.

V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k navýšení počtu návštěvníků o 24,0 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím 2016 dokonce o 35,5 %. Na postupném růstu počtu hostů se nejvíce podílely zvyšující se hodnoty v rámci hostů ze zahraničí, jejichž počet se od 1. čtvrtletí roku 2016 zvýšil o 20 124 osob (tj. o 46,5 %). V případě domácí klientely došlo také k navýšení, a to o 20 085 hostů, což představuje relativní nárůst o 28,7 %. Turisté ze zahraničí tvořili 41,3 % na rozdíl od rezidentů (návštěvníků z ČR), kteří se na celkovém počtu podíleli 58,7 %.

Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo téměř 38 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. čtvrtletí 2018 zařadil Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Naopak nejméně návštěvníků směřuje na Pardubicko a na Vysočinu, tedy území tvořící hranici mezi Čechy a Moravou.

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci republiky došlo ve všech krajích ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 k nárůstu počtu hostů. Nejnižší hodnoty růstu byly zřejmé ve Zlínském kraji, kde počet turistů stoupl pouze o 2,8 %, na rozdíl právě od kraje Plzeňského, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to téměř o čtvrtinu hodnoty mapované za stejné období předchozího roku.