Na Plzeňsku poklesl počet postavených bytů

Celkově byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 1 186 bytů, což je šestá nejvyšší hodnota v mezikrajském porovnání a zároveň se jednalo o 7,9 % z celkového počtu zahájených bytů v republice. V porovnání údajů Českého statistického úřadu ke stejnému období roku 2016 došlo v  regionu v počtu zahájených bytů v 1. pololetí 2017 k poklesu o 10,3 % bytů, což je v absolutním počtu o 136 bytů méně. Pokles souvisel zejména se snížením zahájené nové výstavby bytů. U zahájení změn dokončených staveb došlo naopak k navýšení o 20,0 %.

K poklesu zahájených bytů došlo kromě Plzeňského kraje ještě v kraji Jihočeském, kde se hodnota snížilo o 9,7 %. Naopak výrazně největší meziroční navýšení bylo mapováno v Olomouckém kraji (o 140,7 %). Na úrovni ČR došlo k navýšení počtu zahájených bytů o 20,3 %, konkrétně u nové výstavby pak o 23,3 %.

Počet dokončených bytů se v 1. pololetí 2017 ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 meziročně snížil o 16,0 %, tj. o 103 bytů. Celkově tak bylo v kraji v první polovině roku 2017 dokončeno 540 bytů, z toho bylo 383 bytů v rodinných domech a 91 bytů v domech bytových. Zbývající počet dokončených bytů se týkal nebytových budov a úprav již stávajících budov. V rámci České republiky došlo k mírnému nárůstu dokončených bytů o 4,5 %. Na republikovém počtu se kraj podílel 4,2 % a v mezikrajském porovnání byl počet dokončených bytů šestý nejvyšší.

Jak ukazují výše uvedené komparace, situace v reálné bytové výstavbě (zahájené byty, dokončené byty) je v krajích ČR odlišná v závislosti na místních podmínkách (saturace trhu s byty, poptávka, respektive koupěschopnost populace). Celkový reálný růst produkce ve stavebnictví na úrovni ČR nemusí tedy bezprostředně souviset jen s vývojem bytové výstavby v jednotlivých krajích. Uvedené údaje mají předběžný charakter a v průběhu roku mohou být zpřesňovány.