Na opékání buřtů s UMO 3 přišel rekordní počet lidí

Na opékání buřtů s vedením centrálního obvodu přišel rekordní počet lidí. Akce se konala v parku Na Okraji na Skvrňanech.

Na první ze dvou zářijových setkání s občany se vedení centrálního obvodu v rámci sezóny letních akcí Na špekáček s Trojkou vypravilo v úterý 10. září do Předních Skvrňan do parku Na Okraji. Počasí se v porovnání s předchozími dny umoudřilo, bylo teplo a akci navštívilo letošní rekordní množství téměř dvou set občanů.

Ti si přišli opéct špekáček, poslechnout příjemnou country muziku v podání kapely Hop a Šavani, ale hlavně si popovídat se zástupci vedení obvodu, tedy starostou Davidem Procházkou,  místostarostou Petrem Balounem a místostarostou Ondřejem Ženíškem o životě v Předních Skvrňanech a nejen tam. Na setkání dorazil i radní  Jiří Sládek a zastupitelé Pavel Šrámek, Martin Ptáček a Marek Habruň.

Setkání ve Skvrňanech, ať zde v Předních nebo na jaře v Zadních, mají úžasnou atmosféru a chodí na ně vždy velké množství občanů. Setkáváme se s občany pravidelně, aby si nejenom užili táboráku a s ním spojenou zábavu, kterou si v sídlištích nemohou dopřát, ale také, aby nám řekli, jak se jim v obvodu žije a co by třeba rádi zlepšili. A tak jak tomu bývá i při jiných setkáních, přijdou za námi občané i z jiných částí našeho obvodu. A za to bych jim chtěl poděkovat“, říká starosta David Procházka.

Tak, jako při minulých setkání s občany v Zadních Skvrňanech, na Valše, Borech, v Radobyčicích a na Nové Hospodě, vedení obvodu spolu se zástupci Městské policie Plzeň nasbíralo podněty od místních, ale i přespolních.

Bylo to velice příjemné setkání. Popovídal jsem si s několika občany a vyslechl podněty na zlepšení prostředí na Skvrňanech., jak už tomu vždy bývá, bylo jich hodně. Některé můžeme řešit v rámci našich kompetencí, jiné pak ve spolupráci s dalšími úřady. Jednalo se například o problematiku parkování, městského parkového mobiliáře, opravy komunikací či dětských hřišť“, informuje místostarosta Petr Baloun.

Z mnoha rozhovorů, které jsem při setkání s občany absolvoval, vyplynulo, že velké množství podnětů se týká odpadového hospodářství, životního prostředí a v neposlední řadě také autovraků na ulicích. Všechny žádosti zpracujeme a pokusíme se najít řešení, jak občanům vyhovět“, doplňuje místostarosta Ondřej Ženíšek.

Setkávání při táboráku v tomto roce neskončilo. Ještě tento měsíc bude následovat jedno, a to 17. září s občany Výsluní v Českém údolí od 17 hodin.