Na náměstí se bude rozdávat primátorský punč, čaj i cukroví

fronta na betlémské světlo

I v letošním roce přivezou skauti do Plzně Betlémské světlo, které si bude možné vyzvednout v neděli 23. prosince a v pondělí 24. prosince ve stanu před vstupem do katedrály sv. Bartoloměje, která je kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřena. Při této příležitosti se s Plzeňany přicházejícími pro světlo setká primátor města Martin Baxa, jenž jim nabídne u katedrály čaj, vánoční punč i cukroví zdarma.

„Rozdávání Betlémského světla je pro mě příležitost potkat se osobně s Plzeňany v předvánočním čase a popřát jim krásné Vánoce a především úspěšný nový rok plný zdraví, pohody a štěstí. Chtěli bychom rozdávání Betlémského světla zpříjemnit skautům i Plzeňanům teplým nápojem a cukrovím,“ uvedl primátor Martin Baxa. Před katedrálou sv. Bartoloměje bude přítomen v neděli 23. prosince od 14:30 hodin.

Betlémské světlo, oheň zažehnutý v místě narození Ježíše Krista v Betlémě, každoročně do Plzně přivážejí skauti z plzeňského střediska ICHTHYS. Do Plzně letos doputovalo vlakem v neděli 16. prosince. Mše za přivítání Betlémského světla se uskuteční v neděli 23. prosince v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vydávání Betlémského světla bude připraveno v neděli 23. prosince od 14 do 18 hodin a v pondělí 24. prosince od 9 do 17 hodin ve stanu před vstupem do katedrály, ale i na dalších místech Plzně – v Parku Lochotín, v kostele sv. Jana Nepomuckého, v kostele Nanebevzetí Panny Marie nebo v kostele svatého Martina a Prokopa.

Betlémské světlo 2018 zapálil ve středu 28. listopadu v jeskyni narození Ježíše v Betlémě jedenáctiletý skaut Niklas Lehner z Horního Rakouska, který světlo dopravil již do rakouského Lince. Odtud putuje vlaky do celé Evropy.