Na náměstí Republiky proběhl zážitkový program pro děti základních škol

foto: ÚMO Plzeň 3

Zážitkový vzdělávací program pro zvýšení bezpečnosti a ochrany života a zdraví dětí v silničním provozu – to byla čtvrteční akce, které se zúčastnili žáci základních škol ve čtvrtek na náměstí Republiky za podpory Plzeňského kraje a Městského obvodu Plzeň 3.

Žáci prvního stupně základní školy se zúčastnili výukového dne na náměstí Republiky v délce 4 hodin interaktivní formou. Vzdělávací program je určený pro zvýšení bezpečnosti a ochrany života a zdraví dětí, mládeže a dospělých v silničním provozu. Je složen ze čtyř sekcí – dopravní abeceda, dopravní hřiště, simulátor nárazu a policie. Pod vedením zkušených odborných akreditovaných lektorů a pomocí modelových situací si děti vyzkoušely a osvojily bezpečné chování a jsou schopny poznat nebezpečné situace. Zároveň si zkusily reálné situace, které je mohou ochránit před nebezpečím úrazu či ohrožení na životě.

„Velice rádi jsme zaštítili tuto akci, která přispěje ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách, ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a tím napomáhat snižování nehodovosti dětí“, řekl Radislav Neubauer, starosta centrálního obvodu.

„Dopravní výchova patří mezi nejdůležitější oblasti v bezpečnosti silničního provozu u dětí, a proto podporujeme aktivity, které vedou nejen ke zvýšení jejich bezpečnosti na ulicích a tímto bych chtěl poděkovat organizátorům za odvedenou práci“, dodal David Procházka, místostarosta Městského obvodu Plzeň 3.

Absolventi výukového programu pak dostali od obvodu sladkou odměnu a dětské „řidičáky“.