Na Lochotíně se rekonstruuje plynovodní síť, ulice budou rozkopané

ilustrační foto / plzen.cz

Až do 20. září bude postupně prováděna rozsáhlá rekonstrukce plynovodní sítě, kdy stavební práce budou prováděny na celém území sídliště Lochotín. Rekonstrukce plynovodní sítě je prováděna z důvodu jejího stáří a nevyhovujícího technického stavu.

Začátkem roku 2019 začala první etapa, která se dotkla ulic alej Svobody, Vlastina, Elišky Krásnohorské, Lidické a Sokolovské. Dne 25. března bude zahájena další etapa, která bude pokračovat v ulici Sokolovská, nově se dotkne ulic Gerská, Komenského a Studentská. Poslední etapa na tomto území bude zahájena 12. dubna, kdy práce budou prováděny v ulicích Gerská, Komenského, Majakovského, Ledecká, K Topolu, Spojenců, Vaníčkova, Dolejší, Pod cvičištěm, Studentská, nám. Odboje a Lidická.

Většina stavebních prací bude prováděna mimo komunikace – travnatá plocha. Zbytek prací pak zasáhne do chodníků a vozovek. „Z tohoto důvodu bude docházet průběžně k uzavírkám těchto komunikací. Na chodnících to budou částečné, místy však úplné uzavírky. Pro chodce však vždy zůstanou zachovány bezpečné přístupy do přilehlých nemovitostí a bude zajištěn průchod kolem stavebního místa. Vozovky budou uzavírány částečně, kdy výkopové práce budou prováděny po polovinách nebo za pomoci přejezdových plechů. Na některých místech budou krátkodobě vyblokována parkovací místa. Pokud to situace dovolí, práce budou prováděny po krátkých vzdálenostech, aby omezení pro občany bylo co nejmenší,“ uvedla Šárka Bachmannová z ÚMO Plzeň 1.