Na Lochotíně bude omezené parkování kvůli blokovému čištění

ilustrační

Obyvatelé Lochotína se musí mít na pozoru. Až do 10. října bude probíhat blokové čištění parkovacích míst. Vozidla, která zůstanou na parkovištích, budou muset být odtažena.

Ve dnech  10. 9. – 10. 10. 2018 dojde k blokovému čištění vybraných celoplošných parkovišť a parkovacích stání v ulicích Komenského, Elišky Krásnohorské, Sokolovská a Majakovského v Plzni. „Práce budou prováděny po jednotlivých úsecích a termínech. Na uvedených parkovištích bude provedeno ruční čištění, včetně odstranění travin u obrubníků. Z tohoto důvodu je nutné vyblokovat parkovací místa (dopravní značení na jednotlivých úsecích bude instalováno vždy minimálně 7 dní předem). Vozidla, která zde zůstanou, budou odtažena,“ varuje Městský obvod Plzeň 1 s tím, že samotné omezení parkování na jednotlivých úsecích bude trvat daný den od 08.00 do 14.00 hodin. Ihned po úklidu komunikace budou značky odstraněny a parkování bude obnoveno.

foto: ÚMO Plzeň 1