Na kole z Plzně po cyklostezce až do Brdských lesů

Padrťské rybníky / foto: Plzeň.cz

Krajská rada  rozdělí 4 miliony korun na podporu rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy pro rok 2018, a to  14 žadatelům, kteří o investiční dotaci v prvním kole požádali.  Zároveň také radní schválili vyhlášení druhého kola programu včetně pravidel pro žadatele. Pro druhé kolo pak bude určena k rozdělení částka 884.600 Kč. Mezi doporučenými žadateli je například město Starý Plzenec, které žádá o dotaci na cyklostezku Starý Plzenec – Šťáhlavy, dále pak Klub českých turistů za účelem údržby značení cyklotras v Plzeňském kraji.

Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy  by   měla dovézt cyklisty až do Brd, a to dokonce už z Plzně. I proto se na tomto projektu podílí také plzeňský obvod Slovany a jeho radnice, která na toto dílo získala už i dotaci. V dubna tak už bude podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem – firmou EUROVIA CS a.s. Vysoutěžená cena činí 14,21 milionů korun oproti plánovaným 24,23 milionů korun. Přitom celých 90 % finančních nákladů bude hrazeno z prostředků EU, na zbývajících 10 %   spolu se Starým Plzencem obdržely obě radnice dotaci z Plzeňského kraje.

„Stavba je tedy na spadnutí. V závěru března jsme navíc zahájili první přípravné práce, které spočívaly ve vykácení stromů a vymýcení křovin, které překážely stavbě, abychom stihli blížící se konec doby vegetačního klidu, kdy jsou takové zásahy povoleny. Ve druhé polovině dubna bude vybranému zhotoviteli předáno staveniště a pak se již naplno rozjedou stavební práce. A to jak na území Plzně, tak Starého Plzence. Hraniční čarou mezi nimi je dálniční most nad údolím řeky Úslavy. A přijde září a s ním i otevření  nové cyklostezky,“ sdělil Vladimír Černý z odboru majetku a investic z radnice na Slovanech.