Na kole i pěšky s komentovanými výlety do Brd

Chráněná krajinná oblast Brdy

Sérii výletů zahájí již tuto neděli 10. června Destinační agentura Brdy. Komentované prohlídky pro pěší i cyklisty budou na téma „Za vzácnou květenou Brd“. Pro účastníky jsou připraveny mapy Brd a tipy na další pěší i cyklistické výlety.  Naše nejvyšší vnitrozemské hory jsou na dosah obyvatelům dvou největších měst Čech – Prahy a Plzně.   Jednodenní výlety začínají a končí v místech dostupných hromadnou dopravou na okraji Chráněná krajinná oblast Brdy a představí návštěvníkům jak historii tohoto území, tak přírodní zajímavosti. Zúčastnit se může každý, kdo se na výlet cítí.

Cyklisté v Brdech, foto Radka ŽÁKOVÁ

„Naše nejvyšší vnitrozemské hory, kde vznikla před více než dvěma lety CHKO, představují turistický potenciál, který stále ještě není využitý. Cílem Destinační agentury Brdy je podporovat aktivity udržitelného cestovního ruchu a výlety s průvodcem jsou jednou z nich. Komentované prohlídky jsme   vyzkoušeli loni v létě a letos v zimě a setkali se s velice pozitivní odezvou. Na májový cyklovýlet dorazilo 54 cyklistů,“ říká projektový manažer Destinační agentury Brdy Luboš Gardoň.

V letošním roce je připraveno na 13 výletů v 15 termínech z různých míst na okraji CHKO Brdy. V případě zájmu možná další ještě přibydou.  Zatím do Brd směřují většinou jen lidé z jejich blízkého okolí. Láká je hlavně nedotčená příroda a pěkné cesty bez aut. Nově připravené výlety pro pěší a pro cyklisty mohou využít i skupiny ze vzdálenějších míst ČR. Možnost objednat si výlet s průvodcem na míru může pomoci při plánování skupinám turistů, kteří v Brdech ještě nebyli.

„Podbrdské obce vítají aktivity, které přilákají návštěvníky do Brd hlavně k delším pobytům s přespáním. Připravené programy pro různé cílové skupiny tomu mohou napomoci, pokud se informace o nich dostanou i do dalších krajů a přilákají turisty ze vzdálenějších krajů,“ uvádí starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek.