Na Fakultě pedagogické promovalo přes 100 malých absolventů Dětské univerzity

foto: ZČU

Už popáté Fakulta pedagogická (FPE) Západočeské univerzity v Plzni uspořádala Dětskou univerzitu. Tu absolvovalo celkem 111 úspěšných absolventů.

foto: ZČU

„Žákům základních škol umožňujeme seznámit se s vysokoškolským prostředím. Prostřednictvím praktických a tvůrčích aktivit se učí dívat se na svět zvídavě, klást si otázky a vlastní činností na ně nacházet odpovědi,“ říká děkan Fakulty pedagogické Miroslav Randa. „Velký zájem byl opět o 3D tisk, přednášky a prohlídky v zoo, chemické a fyzikální pokusy nebo o strojní a ruční obrábění materiálů,“ potvrzuje garant Dětské univerzity Josef Kepka.

Od začátku října docházeli malí studenti jedenkrát týdně na přednášky a workshopy z fyziky, matematiky, chemie, technické výchovy, výpočetní techniky, pedagogiky, anglického, německého i českého jazyka, hudební kultury, tělesné kultury, psychologie, biologie, výtvarné kultury a historie. Výuka probíhala v budovách Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici a na Klatovské třídě, ale také v plzeňské zoo, v Centru robotiky nebo i venku – ve městě a v přírodě. Žáci zblízka poznali vysokoškolské prostředí, ale především si mohli v duchu Komenského „Škola hrou“ vyzkoušet mnoho pokusů a tvůrčích aktivit, jejichž prostřednictvím získali řadu nových znalostí a dovedností.

„Mnohokrát děkujeme za uspořádání dalšího ročníku Dětské univerzity. Naše dcera se zúčastnila již podruhé a byla opět nadšená. Vybíráme vždy lekce z různých oborů. Nejvíce se jí líbilo v Centru robotiky a chemické pokusy,“ říká tatínek absolventky Johanky Skočilové.