Na dividendách z Plzeňské teplárenské získalo město 192 milionů

Magistrát města Plzně. Foto Richard Beneš

Celkem 192 milionů korun může využít město Plzeň díky dividendám, které získalo tento rok ze společnosti Plzeňská teplárenská, v níž má majoritní podíl. Peníze půjdou hlavně na posílení objemu prostředků na zajištění spoluúčasti města na dotačních projektech v příštím programovém období. Počítá s tím souhrnné rozpočtové opatření, které už schválili zastupitelé.

Peníze by měly podpořit také projekty, jako je vybudování retenční nádrže Vinice, obnova roudenského kanalizačního sběrače nebo odkanalizování městského obvodu Lhota, po němž místní už dlouho volají. Kromě toho zastupitelé také odsouhlasili využití zhruba 131 milionů korun z prodeje bytů na Sylvánu na kompletní revitalizaci lokality Zátiší. Schválen byl i nový seznam podprojektů, na něž by město mohlo čerpat peníze z Evropské investiční banky. Ta městu přislíbila možnost úvěrování až ve výši 650 milionů korun.

„Valná hromada společnosti Plzeňská teplárenská rozhodla o výplatě dividendy pro akcionáře v roce 2019. Podíl na dividendě pro město Plzně činí přesně 192 814 566 korun a představuje 65 procentní podíl na celkové dividendě,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS). Více než 92 milionů korun z dividendy využije město na posílení objemu prostředků na kofinancování dotačních projektů. Značný objem prostředků poputuje do modernizace sportovních zařízení v majetku města, a to zejména na revitalizaci zázemí tréninkového centra mládeže v Luční ulici.

Významné je rovněž schválení financí na klíčové vodohospodářské projekty. V případě retenční nádrže Vinice je předpokládaný podíl města 86,7 milionu korun. „Nádrž má zadržovat a postupně uvolňovat až šest tisíc kubíků dešťových vod. Tato stavba vyřeší problémy s přetíženou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu, kde je nyní stop stav pro připojení se na kanalizaci,“ vysvětlil radní David Šlouf. Na stavbu naváže rekonstrukce a rozšíření roudenského kanalizačního sběrače, u něhož je předpokládaný podíl města 119 milionů korun.

Obě zmíněné investice jsou potřebné nejen pro rozvoj Vinic, ale současně jsou nezbytné i pro stavbu silničního Západního okruhu. Dále bude Vodárna Plzeň pokračovat na vloni zahájeném odkanalizování městského obvodu Plzeň – Lhota. Stavba za 155 milionů korun zahrnuje 9,5 kilometru nově budované splaškové kanalizační sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod. Veškeré splaškové vody ze Lhoty se budou odvádět na centrální čistírnu odpadních vod v Plzni.

Na projektu Kanalizace Lhota činí podíl města 50 milionů korun. Retenční nádrž i odkanalizování Lhoty podpořila dotací Evropská unie, a to z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. V případě retenční nádrže Vinice jde o zhruba 121 milionů korun a v případě kanalizace ve Lhotě přibližně o  79 milionů korun.

Svým rozhodnutím zastupitelé také zajistili zhruba 131 milionů korun pro dofinancování revitalizace lokality Zátiší ve Skvrňanech v Plzni. Toto území chce město kompletně přestavět. V rámci projektu bude revitalizováno území o rozloze 4,14 hektaru kolem ulic Línská a Kreuzmannova. Cílem je nahradit chátrající bytové domy moderním komunálním bydlením. Původních 23 domů s 92 byty se zbourá a místo nich město postaví 18 nových domů se 192 bytovými jednotkami. Projekt za zhruba 400 milionů korun je rozdělen do tří etap. Částku 131 milionů korun město uvolní z prodeje bytů na Sylvánu.

Současně zastupitelé schválili i nový seznam podprojektů, na něž by mohla Plzeň čerpat peníze ze zdrojů úvěru od  Evropské investiční banky. Již v roce 2014 byla uzavřena mezi městem Plzeň a Evropskou investiční bankou finanční smlouva s úvěrovým rámcem ve výši 650 milionů korun. Ten město doposud nevyužilo.