Na daně už mnoho času nezbývá

foto: plzen.cz

Finanční správa ČR vychází daňovým poplatníkům vstříc a rozšiřuje na konci března a v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, tj. 3. dubna 2018, úřední hodiny.  Od 26.  března do 29. března jsou na územních pracovištích finančních úřadů Plzeňského kraje prodlouženy úřední hodiny – každý den od 8.00 h do 17.00 h. V úterý 3. dubna  od 8.00 až do 18.00 h. Odlišně jsou upraveny úřední hodiny na územních pracovištích v Horažďovicích a Horšovském Týně.

ilustrační foto / pixabay.com

Informace k dani z příjmů lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na stránkách www.daneelektronicky.cz si mohou poplatníci tiskopis daňového přiznání také stáhnout, nebo jej přímo na stránkách vyplnit a následně buď vytisknout a doručit na územní pracoviště finančního úřadu, nebo elektronicky odeslat. Daňoví poplatníci se zpřístupněnou datovou schránkou jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů elektronicky.

Ti, kteří nestihnou podat daňové přiznání včas (tj. do 3. dubna 2018), nebo daň také včas nezaplatí (ve stejném termínu, tj. do 3. dubna 2018), se vystavují sankcím.

Nepodá-li poplatník včas daňové přiznání a prodlení je delší než 5 pracovních dní, nebo když poplatník daňové přiznání nepodá vůbec, ač tuto povinnost ze zákona má, uplatní se pokuta podle § 250 daňového řádu.  Nezaplatí-li poplatník ve lhůtě stanovené, nastupuje sankce v podobě úroku z prodlení. Ten se počítá od 5. pracovního dne následujícího po dni splatnosti až do doby úplného zaplacení dlužné daně. Sazba úroku je rovna repo sazbě ČNB zvýšené o 14 %, v současné době tedy 14,75 % p. a.