Na Borech i Skvrňanech voněl svařák a zněly koledy

foto: ÚMO Plzeň 3

Novou tradici předvánočního setkávání s občany chce založit plzeňský centrální obvod. Premiérové setkání proběhlo na Borech ve vnitrobloku v Šimerově ulici a ve Skvrňanech ve vnitrobloku ulice Karla Steinera.

„Nejenom na náměstí Republiky, ale i v okrajových částech našeho obvodu, tedy na Nové Hospodě, Valše a v Radobyčicích se v adventní době tradičně rozsvěcují stromky, kde se setkávají místní a dodržují předvánoční zvyky. Chtěli bychom, aby i ve velkých sídlištích jako jsou Bory a Skvrňany, měli lidé příležitost se na chvíli zastavit, poslechnout nebo si zazpívat koledy, popovídat si a ochutnat horký svařák,“ řekl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

„Jsem rád, že i v těchto částech našeho obvodu budou mít občané možnost se před Vánoci setkávat sousedsky na „kus řeči, nebo i s námi probrat to, co je pálí nebo z čeho naopak mají radost, tak jako se tomu děje mnoho let u nás v Radobyčicích,“ dodal Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3. Obou setkání se zúčastnily i děti z plzeňského Dětského domova Domino, které ukázaly přítomným, jaké písně s vánoční tématikou se naučily.

„Tato setkání jsou určena nejenom pro dospělé, ale také samozřejmě pro děti, které s rodiči přijdou. Proto také zapojujeme do našich akcí děti z Domina, aby si, spolu s ostatními, užily předvánoční atmosféru,“ řekl Ondřej Ženíšek, místostarosta centrálního obvodu.

„Dětem, které na setkání přišly, nemuselo být líto, že dospělí zde mají svůj svařák. Ani jedno neodešlo s prázdnou. Všechny dostaly od našeho obvodu čokoládu a čokoládové figurky. Věřím, že tato nová tradice v obvodu zakoření,“ doplnil místostarosta Stanislav Šec. Poděkování za účast patří jak Dětskému domovu Domino, tak i hasičům JSDH Doudlevce a Skvrňany, kteří tato setkání zajišťovali po technické stránce.