Na Bolevecké návsi v Plzni už také svítí vánoční strom

foto: V. Čermák

Už řadu let se schází občané Bolevce, aby v rámci dobrých sousedských vztahů byli společně u rozsvícení vánočního stromu. Akci organizuje Sbor dobrovolných hasičů v Plzni – Bolevci a slavnostního aktu se zúčastnila místostarostka Městského obvodu Plzeň 1 Ilona Jehličková, dále pak starosta Sboru dobrovolných hasičů Plzeň Bolevec Jan Benda a také kastelánka Statku u Matoušů Marcela Poláková.

Mezi mnoha návštěvníky byly i některé další významné osobnosti, např.František Kabát, hlavní koordinátor Spolku Boleveckých rodáků a bývalý dlouholetý předseda tohoto spolku a známý chovatel velkého bílého římského holuba Jaroslav Čechura a další. Kromě muzikantů ze sboru dobrovolných hasičů, všechny přítomné potěšilo vystoupení dětského pěveckého sboru Berušky z 91. mateřské školy v Plzni – Bolevci. Další fotografie najdete zde.