Myslivci se pomalu chystají na další zimní sezonu

Likvidace staré kazatelny, foto Pavel Moulis

Ani v těchto měsících nezahálejí myslivci z Honebního společenstva Litohlavy – Klabava na Rokycansku. Léto a s ním i pozvolna přicházející lovecká sezóna je již v plném proudu, a tak je v honitbě s rozlohou více než sedm set hektarů plno práce. Kromě přípravy krmení na zimní měsíce se myslivci v této době věnují údržbě mysliveckých zařízení.

„Čistí je, doplňují zásoby krmiva, vysekávají okolí posedů či budují nové kazatelny. Ty jsou především určeny pro pozorování a případný odlov zvěře. Každoročně tak myslivci obnoví dvě až tři zařízení v honitbě, kde se vyskytuje převážně zvěř srnčí a

Instalace nového mysliveckého zařízení, foto Pavel Moulis

černá. Občas se zde lze setkat i s daňky a muflony. Pokud se týká zvěře drobné, s tou to bohužel tak příznivé není. Občas zde zahlédneme koroptev, bažanta i zajíce. Přesto se zde pořádají kynologické akce a nutno dodat, že ke spokojenosti nejen psů, vůdců, ale i rozhodčích,“ uvedl Pavel Moulis, předseda rokycanských ochránců přírody.

Do budování nové kazatelny se s chutí pustila podstatná část myslivců. Byť se jednalo o prostorné zařízení, které má i estetickou úroveň, práce jim šla velice dobře od ruky. Přesto si budování kazatelny vyžádalo několik víkendů. Vrcholem poté bylo její umístění na vhodné místo tak, aby splňovalo svůj účel.

Výstavba nových mysliveckých zařízení však není jedinou činností, kterou myslivci z Litohlav a Klabavy v letošním roce provádějí. Z výročního rokování vyplynula celá řada aktivit, do kterých se tito myslivci zapojí. V jarním období se uskutečnil sběr kamene pro zemědělské družstvo a soukromé zemědělce, pokračovalo se v úklidu společných prostor, kde je uskladněna technika i krmení pro zimní přikrmování volně žijících živočichů či se zhotovilo několik nových mysliveckých zařízení. Realizovala se i brigáda pro Obecní úřad Litohlavy, který aktivity myslivců všemožně podporuje nezanedbatelnou finanční částkou.