Muzeum na demarkační linii zve na bohatý program k výročí osvobození

foto: Muzeum na demarkační linii Rokycany

Oslavy 73. výročí konce 2. světové války proběhnou také v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech. A to v sobotu 5. května od 13 hodin. Vstup je zdarma.

Bohatý program připomene významná výroční roku 2018, zejména rok 1918 výstavou a dynamickou ukázkou za účasti souboje historického letectva. Rok 1938 připomene mobilizaci čs. branné moci prostřednictvím defilé dobových jednotek a historické techniky. Závěrečná dynamická ukázka „Demarkační linie – květen 1945“ představí historické skutečnosti setkání osvobozujících armád na této významné linii dotyku ve městě Rokycany, které bylo prvním městem na území naší republiky, kde se osvobozující armády v roce 1945 setkaly. Tato ukázka bude zpestřena průlety historického letadla JAK 3. Návštěvníci tak uvidí hned dvě bojové ukázky, a to jak z doby konce I. světové války, tak i konce II. světové války při kterých budou moci shlédnout odlišnost nejen uniforem vojáků, ale i dobové pozemní techniky a dokonce i letectva.

Součástí doprovodného programu budou jako již tradičně soutěže pro dětské diváky. Pro děti, které budou pozorně sledovat dění v areálu, bude určitě jednoduché zaznamenat výstřely speciálních dýmovnic a v daném časovém limitu od výstřelu najít poukázky, které si pak smění za odměny ve stánku města Rokycany. Speciální odměny jsou zase připraveny pro děti, které se zúčastní výcviku četnických nováčků.

Do odpoledního programu se zapojí provedením dynamické ukázky se služebním psem i Policie České republiky. Závěr programu pořadatelé věnují jízdě těžké vojenské techniky v  terénu. Podrobný program a další informace najdete zde. Programu v Muzeu na demarkační linii bude předcházet v 11 hodin pietní akt u památníku padlým.