Muzeum knihtisku v Plzni ukazuje už tři roky historii typografie

Muzeum knihtisku v Plzni

Už tři roky nabízí Muzeum knihtisku a knihy v Plzni pohled do historie typografie. Muzeum bylo vybudováno díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad a dnes je vyhledávaným cílem turistů.

Ojedinělá expozice nabízí návštěvníkům mimo jiné prohlídku historických knihtiskařských strojů či ukázku historických typografických technologií a tiskovin. K dispozici je i audiovizuální centrum, které slouží k rozšíření informačních a vzdělávacích možností budovaného muzea. „Projekt získal prostřednictvím ROP Jihozápad celkovou dotaci více než jedenáct milionů korun,“ uvedla Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Doplnila, že Evropská unie významně podpořila vznik také dalších regionálních muzeí i zážitkových expozic. „Díky Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad byla v letech 2007–2013 podpořena muzea v kulturních památkách i volnočasových prostorách. Na historické památky obecně přitom z ROP Jihozápad mířilo více než 939 milionů korun,“ připomněla Michaela Šímová.